– Vi vill stödja forskargrupper som har stor utvecklingspotential och förmåga till nytänkande inom strategiskt viktiga forskningsområden, säger Rolf Annerberg, generaldirektör på Forskningsrådet Formas.

Formas strategi har identifierat fem teman inom områdena Klimat och energi, Naturresurser och miljö, Miljöteknik och nya material, Stads- och landsbygdsutveckling samt på Livskvalitet för människor och djur. Satsningen på Nanoteknik fokuserar framförallt på eventuella risker med nanomaterial för människa och miljö.

– Formas ansvarsområde ligger primärt inom riskområdet, men eftersom riskerna med nanomaterial med största sannolikhet är kopplade till såväl typen av nanomaterial som användningsområdet så bör både delarna kopplas tätt samman, säger Anna Ledin, huvudsekreterare på Formas.

Den tredje satsningen ”Markanvändning i ett nationellt och globalt perspektiv” inriktas på hur marken bör användas på ett optimalt sätt, till produktion av livsmedel eller bioenergi.

– Jordbrukets inriktning och driftsformer är av avgörande betydelse för arbetet med global hållbar utveckling. Utlysningen ”Markanvändning i ett nationellt och globalt perspektiv” baseras på den aktuella diskussionen om vilken påverkan användningen av jordbruksbaserade produkter för produktion av biodrivmedel haft på livsmedelspriser och en tilltagande livsmedelskris i fattiga länder, men också på diskussionen om produktion av foderspannmål kontra annat spannmål. I takt med klimatförändringar och en ökande befolkning i världen förväntas konkurrensen om mark för olika typer av produktion att öka. Det är viktigt att forskningen ges resurser att belysa dessa frågeställningar, menar Anna Ledin.

Ansökan och beredningen sker i två steg med skissinlämning senast 1 december 2008 kl 16:00. Efter beredningen av skisserna beslutar Formas forskarråd under februari 2009 om vilka som får planeringsbidrag om vardera 200 000 kronor. Dessa ombeds komma in med en fullständig ansökan senast 1 juni 2009. Slutligt beslut fattas av Formas forskarråd i september 2009.

För mer information:
Anna Ledin, 08-775 40 15, anna.ledin@formas.se
Bengt H Ohlsson, 08-775 4023 bengt.ohlsson@formas.se
Emilie von Essen, 08-775 40 38, 0733 50 31 61, eve@formas.se