I augusti invigde HPC2N Sveriges första PC-kluster av superdatorklass, det snabbaste och kraftfullaste datorsystemet i landet, tack vare en donation pÄ 5 miljoner kronor frÄn Kempestiftelserna. Nu har Knut och Alice Wallenberg Stiftelse beviljat HPC2N 10 miljoner kronor för att under de kommande tre Ären kunna vidareutveckla datorsystemen. I första hand kommer HPC2N att satsa pÄ superkluster baserade pÄ PC-komponenter som kopplas samman med ett högpresterande nÀtverk, men ocksÄ pÄ parallelldatorsystem med gemensamt minne. Datorsystemen ska pÄ bÀsta och mest kostnadseffektiva sÀtt kunna tillgodose de behov som finns hos landets berÀkningsinriktade forskare. Klassiska storanvÀndare representerar datavetenskap, fysik, kemi, matematik och teknikvetenskap. Nya intressanta forskningsomrÄden Àr bland annat biovetenskap, medicin, humaniora och samhÀllsvetenskap. Nationellt ska systemet ocksÄ kunna anvÀndas som en resurs för utveckling av parallella algoritmer, applikationsprogramvaror och miljöer för ett anvÀndarvÀnligt och ÀndamÄlsenligt nyttjande av datorresurserna.

HPC2N Àr ett nationellt centrum för parallella och vetenskapliga berÀkningar, organiserat som ett kompetensnÀtverk mellan UmeÄ universitet, LuleÄ tekniska universitet, Mitthögskolan, Institutet för rymdfysik i Kiruna och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har Ă€ven beviljat UPSC 10 miljoner kronor för funktionell genomforskning pĂ„ poppel. Syftet med det sĂ„ kallade poppelprojektet Ă€r att skaffa detaljerad kunskap om poppelns gener och hur genernas uttryck regleras för att fĂ„ en djupare förstĂ„else för hur vĂ€xter i allmĂ€nhet och trĂ€d i synnerhet fungerar. Kunskapen anvĂ€nds exempelvis för att förstĂ„ hur blomning regleras, hur veden bildas, hur vĂ€xter bekĂ€mpar sjukdomsangrepp och hur de klarar av att leva vid lĂ„ga temperaturer. Forskningen ligger internationellt sett lĂ„ngt fram och sker i samarbete mellan UmeĂ„ universitet, SLU i UmeĂ„, Uppsala universitet och Kungliga tekniska högskolan (KTH) inom ramen för programmet ”Swedish Centre for Tree Functional Genomics”. Sammanlagt har nu Knut och Alice Wallenbergs stiftelse beviljat UPSC 30 miljoner kronor inom programmet. Det tilldelade anslaget ger UPSC forskarna stora möjligheter att fortsĂ€tta att bygga upp sin unika infrastruktur inom experimentell vĂ€xtforskning.

UPSC Àr en av norra Europas bÀsta forskningsmiljöer inom experimentell vÀxtbiologi. Det inrÀttades 1999 i samarbete mellan institutionen för fysiologisk botanik vid UmeÄ universitet och institutionen för skoglig genetik och vÀxtfysiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i UmeÄ.

Se Àven: http://www.hpc2n.umu.se och http://www.upsc.nu

För ytterligare information, kontakta:

Professor Bo KÄgström, förestÄndare vid HPC2N
Tel: 090-786 54 19, 073-620 54 19
E-post: bo.kagstrom@cs.umu.se

Professor Göran Samuelsson, institutionen för fysiologisk botanik
Tel: 090-786 56 94, 070-6455039
E-post: Goran.Samuelsson@plantphys.umu.se