– Vi ville fĂ„ in projektförslag som prĂ€glades av en helhetssyn med Ă€mnesövergripande samverkan mellan humanistiskt-samhĂ€llsvetenskapliga och naturvetenskapligt- tekniska forskningsomrĂ„den, sĂ€ger Lisa Sennerby Forsse, Formas huvudsekreterare. Forskningen skulle behandla den fysiska och arkitektoniska utformningen och lokaliseringen av stadens offentliga rum i relation till mĂ€nniskors vardagsliv och anvĂ€ndning av stadsmiljön.

Flera intressanta förslag kom in och efter en internationell bedömning har följande fyra fÄtt medel:

Det offentliga rummets grÀnsöverskridande potential i den segregerade staden
Hur sammanlÀnkas olika stadsdelar och hur skapas vardagliga mötesplatser för mÀnniskor frÄn olika befolkningsgrupper? Sociologer och arkitekter gör fÀltstudier i bl a Kista, Flemingsberg, SkÀrholmen/Kungens Kurva och Rinkeby/SpÄnga.
Totalt: 6 630 000 kr. Katarina Nylund, Chalmers, nylund@arch.chalmers.se ,
tel: 031-772 24 37

Urbana klimatrum
Forskarna ska kartlÀgga mÀnniskors anvÀndning och beteende kring utvalda platser i Göteborgs och LuleÄs innestÀder med utgÄngspunkt ifrÄn det mikroklimat som ocksÄ studeras. Projektet leds av en arkitekt, en naturgeograf och en miljöpsykolog. Totalt: 5 390 000 kr. Ulla Westerberg, Högskolan i GÀvle, ulla.westerberg@hig.se ,
tel 026-64 81 64

Bruket av offentliga rum i medelstora stÀder i Norden. FlerkÀrnighet och dess utmaningar.
NÄgra medelstora stÀder ska studeras utifrÄn vÀrdet av olika offentliga rum och drivkrafterna i planeringen och utformningen av dessa. Forskarna Àr specialiserade pÄ bl a samhÀllsplanering och vetenskapsteori. Totalt: 5 080 000 kr. Christer Bengs, NORDREGIO, christer.bengs@nordregio.se , tel: 08-463 54 00

Barn och platser i staden – tillgĂ€nglighet, anvĂ€ndning, inflytande.
Forskarna vill fördjupa sig i utvecklandet av barnvÀnligare platser med inspiration av FNs konvention för barnets rÀttigheter. De vill studera platser i innerstadsmiljöer dÀr risk för förtÀtningar finns och undersöka ytterstadsmiljöer med sociala problem. Projektet leds av tvÄ miljöpsykologer och en landskapsarkitekt. Totalt 4 900 000 kr. Maria Nordström, Stockholms universitet, maria.nordstrom@humangeo.su.se ,
tel: 08-16 48 39

2001 anvisade regeringen 20 nya miljoner för Ă€mnesövergripande forskning. Formas förstĂ€rkte budgeten med 26 miljoner och beslutade att satsa pĂ„ tre program Ă„ren 2001-2005 – Stadsmiljö och hĂ„llbar utveckling med inriktning pĂ„ Stadens offentliga rum, Risker och riskbedömning med biologins utveckling inom de areella
nÀringarna (12 milj) samt Ekonomi för ett hÄllbart samhÀlle (beslut fattas 13 juni).

För mer information kontakta forskningssekr. Ingela Söderbaum, ingela.soderbaum@formas.se eller
forskningssekr. Kristina Björnberg, kristina.bjornberg@formas.se