Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Pengarna går till forskning om hur kärlsjukdomar respektive genetiska faktorer bidrar till Alzheimers sjukdom. Forskarna använder sig av de två stora populationsstudier som pågått i Göteborg sedan över 30 år tillbaka,
dels Kvinnoundersökningen, som är en uppföljning av flera generationer kvinnor och dels H70 studien som studerar människor som är över 70 år.

För mer information kontakta

Professor Ingmar Skoog,institutionen för klinisk neurovetenskap vid Sahlgrenska akademin

Tel 031-342 12 89 eller 031-342 10 00
Fax 031 82 81 6, Mobil 0709-433 681
E-post: Ingmar.Skoog@neuro.gu.se

Digital bild finnes. Kontakta Carina Elmäng: carina.elmang@sahlgrenska.gu.se eller 031-773 35 77

Presskontakt:

Ulrika Lundin

Telefon:

031-786 6705

Mobil:

070-775 8851