Formas samarbetar sedan drygt fyra år tillsammans med BIC, Byggsektorns InnovationsCentrum. Under dessa fyra år har sju gemensamma utlysningar genomförts. Utlysningarna har avsett forskning av relevans såväl för en hållbar utveckling av den byggda miljön som för bygg- och fastighetssektorns bidrag till en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt i samhället. Hela bygg- och förvaltningsprocessen från planering, via projektering, byggande, förvaltning, drift, underhåll och renovering av byggnader till avveckling har omfattats.

-Särskild vikt har lagts vid att de nya kunskaperna ska tillämpas i produkt- och processutveckling, säger Rolf Annerberg generaldirektör på Formas. Kunskaperna ska också kunna ligga till grund för byggregler och standarder. Flera av de tidigare beviljade projekten om miljöklassning av byggnader ingår också i regeringens samarbete med byggsektorns intressenter inom ByggaBo-dialogen.

Som en fortsättning av denna samverkan med BIC genomfördes ytterligare en utlysning hösten 2007 med inriktning mot brukares och kunders krav, långsiktigt hållbar utveckling och förnyelse av samhällsbyggnadsektorn som Formas forskningsråd nu beslutat om.

För mer information kontakta:

Huvudsekreterare Anna Ledin, anna.ledin@formas.se, 0703-23 40 15
Presschef Emilie von Essen, eve@formas.se, 0733-503161