Chefer som befinner sig högst upp i hierarkin tenderar vara mer förändringsorienterade. De är chefer som profilerar sig som ”trädgårdsmästare” och ”entreprenörer”. Gemensamt bland dessa chefer är att de är visionärer vilket är en viktig egenskap för en ledare vars legitimitet bygger på informell makt. Arvonen vill dock påpeka risken med att sådana chefer springer iväg för att nå sina visioner utan att dessa är förankrade hos personalen. På många arbetsplatser efterfrågar medarbetarna i första hand chefer som skapar ordning – inte nya visioner uppifrån. Detta problem kan även ses från mellanchefers perspektiv. De kläms mellan ledningens visioner och medarbetarnas trygghetsbehov.

En aktuell fråga som Arvonen belyser är relationen mellan medarbetarnas hälsa och ledarskapet. Det visar sig nämligen att bra chefer som lyckas vara rollkonstnärer även bringar hälsa till medarbetare.

Arvonens avhandling är den första som visar en modell som förtydligat en förändringsdimension i ledarskapet. En mängd slutsatser kan dras om vad det innebär att vara chef idag och vilka effekter en bra eller dålig chef ger i organisationer. Hans forskning har även lett till konkreta tillämpningar i ledarutvecklingsprojekt i Sverige och internationellt (Sydafrika, Thailand, USA). FARAX, som ger en helt ny plattform för utveckling av chefer.

Doktorsavhandlingens titel: Change, Production and Employees – An integrated model of leadership

Disputationen äger rum fredag 19 april kl. 10.00 i sal U 31, Psykologiska institutionen, Frescati Hagväg 8 och opponent är docent Jon Aarum Andersen, Växjö universitet.

Jouko Arvonen kan nås på tfn 08-506 363 50, 070-787 19 67, e-post jouko@arvonen.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: