Bättre kunskaper om säkerhet kan öka konkurrenskraften hos svenska mjukvaruintensiva företag. Därför finansierar KK-stiftelsen, tillsammans med ett trettiotal företag, ett projekt på BTH för att ta fram skräddarsydda kurser i säkerhet för beslutsfattare, ingenjörer och mjukvaruutvecklare med syfte att hantera de utmaningar som företagen står inför gällande informationssäkerhet.

Det finns stora behov av kompetensutveckling inom informationssäkerhet. Det gäller såväl utveckling som användning av IT-system. Detta är ett tydligt exempel på kompetensförsörjning och livslångt lärande. Näringslivet ökar sin konkurrenskraft och akademin stärker sin roll som samverkanspartner samtidigt som projektet kan bidra till tydlig samhällsnytta, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

Projektet ska drivas i samverkan mellan BTH och 30-talet svenska företag och organisationer, allt från telekomleverantörer till säkerhetsexperter. KK-stiftelsen beviljar 21 miljoner till projektet. Utöver det bidrar samverkanspartner med över 7 miljoner och BTH själva med över 5 miljoner. Målgruppen för utbildningarna som ska tas fram inom informationssäkerhet är framförallt ingenjörer, mjukvaruutvecklare samt beslutsfattare och personer som arbetar med produktidéer och försäljning på till exempel mjukvaruintensiva företag.

– För att säkerställa att utbildningen som tas fram är relevant samt baseras på senaste forskningsrön tas den fram i samproduktion. Forskare och experter samarbetar med flera företagspartner från början för att identifiera utmaningar, behov, men även pragmatiska och skalbara lösningar som inkluderas i kurserna. Säkerhet som koncept måste genomsyra alla delar av produkt- och tjänsteutveckling, det kan till exempel handla om allt från spel, internetbank till inbyggda system i flygplan, säger Tony Gorschek, professor och projektledare vid BTH.

Bland de näringslivspartner som ska samverka med BTH finns bland annat Handelsbanken.

Vi ser ett stort värde i att kunna bidra med erfarenhet och kunskap för att bygga upp kurserna i projektet. Det öppnar även upp en möjlighet för vidareutbildning, av inte bara säkerhetsspecialisterna, utan även av andra roller. Dessutom ger det oss möjlighet att bidra till att skapa framtidens säkerhetskompetens inom Sverige, möjlighet att utbyta erfarenheter med de andra företagen samt skapa en relation med BTH, säger Erik Blomberg, koncernsäkerhetschef på Handelsbanken.

Verksamheten ska drivas av forskare vid BTH:s institutioner för datavetenskap och programvaruteknik inom forsknings- och utbildningsmiljön ”Software Engineering Research and Education Lab Sweden”. Vid de två institutionerna finns drygt 80 disputerade lärare/forskare och 35 doktorander. 30 deltagande företag och organisationer deltar.

Satsningen ryms inom KK-stiftelsens program Expertkompetens som syftar till att ge yrkesverksamma och företag kompetenslyft för utveckling och innovation. Programmet syftar också till att stärka förutsättningarna för forsknings- och utbildningsmiljöer att positionera sig som akademiska samarbetspartners till företagen inom relevanta branscher.

För mer information, kontakta professor Tony Gorschek via e-post: tony.gorschek@bth.se eller KK-stiftelsens vd Eva Schelin via e-post: eva.schelin@kks.se

För mer information se även projektets webbsida: https://
promisedu.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 5 000 studenter och 450 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två moderna campus i Blekinge: huvudcampus Campus Gräsvik i Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se

Presskontakt:

Margareta Ahlström

Telefon:

0455-38 50 91

Mobil: