KK-stiftelsen beviljar 30 miljoner kronor till Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) till utbildning med fokus på yrkesverksamma inom cirkuläritet och hållbarhet vid tillverkning av metallkomponenter. Projektet heter CIRCUMET och leds av JTH i samverkan med Chalmers tekniska högskola, Högskolan Väst, RISE och ett stort antal företag och organisationer.

KK-stiftelsen avsätter nu nära 90 miljoner kronor till kompetensutveckling för näringslivets klimatomställning. En tredjedel av pengarna går till CIRCUMET, där kurser på 80-90 poäng om hållbar och cirkulär utveckling vid tillverkning av metalliska komponenter ska tas fram. De 12-15 kurserna kommer att vara skräddarsydda för yrkesverksamma inom branschen och bygger på erfarenheterna från JTH:s tidigare projekt inom livslångt lärande, Gjuterimagistern och Weblearn. KK-stiftelsen bedömer att det här är ett mycket viktigt område för näringslivets klimatomställning och kurserna fyller ett stort kompetensbehov. Inte minst eftersom metalkomponenttillverkning är en exporttung sektor som orsakar stora CO2-utsläpp.

”Kompetensbrist bromsar klimatomställningen”

– Vi har idag en allvarlig situation där kompetensbrist bidrar till att bromsa klimatomställningen. Flera rapporter visar att många branscher har svårt att hitta rätt kompetens. Vi satsar nu på fördjupad samverkan mellan akademi, näringsliv och andra aktörer för att möta utmaningarna inom strategiska områden, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Presskontakt:
Presstjänst
Telefon:
073- 910 17 53
Epost:
press@ju.se
Presskontakt:
Sophie Liljefall
Telefon:
+46 36-10 1816
Epost:
sophie.liljefall@ju.se