– Det finns samlingar som Ă€r ovĂ€rderliga för forskningen inom biologisk mĂ„ngfald men som Ă€r i stort behov av restaurering och underhĂ„ll, sĂ€ger Lisa Sennerby Forsse, huvudsekreterare pĂ„ Formas. DĂ€rför delar Formas ut medel till Ă„tta samlingar.

Uppgradering av Naturhistoriska riksmuseets samlingar.
Syftet Àr att göra betydande delar av museets samlingar mer tillgÀngliga för vetenskapssamhÀllet och intresserad allmÀnhet genom vÄrd och dataregistrering. Stora mÀngder insamlat material behöver systematiseras och införlivas med museets huvudsamlingar. Magasin som innehÄller samlingar som Àr utsatta för skadedjursangrepp ska moderniseras. Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm, 10 500 000 kr.

Biodokumentation av samlingar pÄ de botaniska och zoologiska museerna vid Lunds universitet. Samlingarna vid de botaniska och zoologiska museerna utgör de mest omfattande biologiska samlingarna i vÀrlden med bl a lavar, alger, insekter fÄgelskinn,fÄgelÀgg m m. Samlingarna ska registreras i moderna databaser för att bÀttre kunna
anvÀndas i forskningen. 6 240 000 kr.

Evolutionsmuseet – en resurs för biodiversitetsforskningen. Syftet Ă€r att förstĂ€rka insatser inom fyra omrĂ„den för forskning kring taxonomi (namngivning och klassificering) och biologisk mĂ„ngfald: kryptogamer, dvs svampar, lavar och alger, kĂ€rlvĂ€xter dvs vĂ€xter med ledningsvĂ€vnader t ex ormbunkar, insekter samt evertebrater (ryggradslösa djur). Uppsala universitet, 5 850 000 kr.

VÄrd och ökad tillgÀnglighet till museets vertebrat-samlingar (ryggradsdjur). Museets samling pÄ ca 100 000 vertebrater angreps av mögel pÄ 90-talet och en sanering pÄbörjades. Finansieringen av saneringen tar slut 2002 och syftet Àr att komplettera saneringen och se till att erhÄllna resultat bibehÄlls. Samlingarna ska registreras och digitaliseras. Göteborgs Naturhistoriska museum, 2 100 000 kr.

VÄrd och tillgÀngliggörande av delar av museets evertebrat-samlingar (ryggradslösa djur), inklusive uppbyggnad av databas för land- (snÀckor och sniglar) och sötvattensmollusker (snÀckor och musslor). Syftet Àr att bygga upp en fullstÀndig databas för svenska land- och
sötvattensmollusker, att montera, etikettera, bestÀmma och inordna museets skalbaggsmaterial,samt vissa delar av museets parasitiska maskar. Göteborgs Naturhistoriska museum, 1 800 000 kr.

Kompletterande verksamhet vid Herbarium GB (Göteborg); tillgÀngliggörande av vetenskapligt material. Huvudsyftet Àr tillgÀngliggöra kryptogamer (lavar och svampar) och
fanerogamer (frövÀxter). Nordiskt och svenskt material vid Botaniska ska klassificeras, registreras och insorteras. Göteborgs universitet, 1 560 000 kr.

Dokumentation och digitalisering av botaniska samlingar vid stiftelsen inklusive publicering pÄ nÀtet. Stiftelsens samlingar av nyttovÀxter och kulturvÀxter ska lÀggas ut i
databaser pÄ nÀtet. De mest vÀrdefulla delarna av stiftelsens olika herbarier ska digitaliseras och publiceras pÄ nÀtet och dessutom ska övriga delar av samlingarna katalogiseras och lÀggas ut pÄ nÀtet. Bergianska Stiftelsen, Kungliga Vetenskapsakademien, 1 140 000 kr.

VÄrd av vÄtsamlingar och datalÀggning av museets Generalkatalog. Syftet Àr att ÄterstÀlla museets samlingar av vÄtpreparat, dvs omlÀggning till sprit frÄn formalin, pÄfyllning av sprit, byte av olÀmpliga burkar m m. Detta material ska datorregistreras och dÀrmed göras tillgÀngligt. Göteborgs Naturhistoriska Museum, 900 000 kr.

Formas tilldelades 250 miljoner extra för perioden 2002-2004 för forskning om Biologisk mÄngfald och för forskning för en ekologiskt hÄllbar utveckling. 116 miljoner av dessa har redan fördelats. Med biologisk mÄngfald avses variationsrikedomen inom och mellan arter och bland ekosystem.

För mer information, forskningssekreterare Per Haage, 08-775 40 53, per.haage@formas.se eller programchef Hans-Örjan Nohrstedt, 08-775 40 16, hans-orjan.nohrstedt@formas.se