I sin doktorsavhandling som Kristina Lundgren nu lägger fram vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK) vid Stockholms universitet visar hon att ett femtiotal kvinnliga journalister var verksamma i Stockholms dagspress redan under 1930-talet, då den moderna journalistiken växte fram. De skrev i olika genrer och utvecklade olika reporterroller, som för några kvinnor ledde till att de blev sina respektive tidningars stjärnreportrar.

Ur mångfalden av kvinnliga journalister framträder en treklöver av solister, som samtidigt ger exempel på tre utvecklingslinjer i svensk press. Det är signaturerna Bang (Barbro Alving) som den allvetande och berättande reportern på den publiktillvända morgontidningen Dagens Nyheter, Maud (Adlercreutz) som den iakttagande och återgivande reportern på den nya kvällstidningen Aftonbladet, och Attis (Astrid Ljungström) som den rapporterande och resonerande reportern på den mer strikta morgontidningen Svenska Dagbladet.

Doktorsavhandlingens titel: Solister i mångfalden. Signaturerna Bang, Maud och Attis samt andra kvinnliga dagspressjournalister med utgångspunkt i 1930-talet

Avhandlingen försvaras i JMK-salen, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Karlavägen 104, lördagen den 12 oktober kl.10.00. Opponent är professor Henrika Zilliacus-Tikkanen från Helsingfors

Boken kan beställas från JMK, Box 27861, 115 93 Stockholm, e-post larsson@jmk.su.se

Kristina Lundgren kan nås på tfn 08-16 17 33, e-post lundgren@jmk.su.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: