– Vårt mål är en bättre diagnos, prognos vid IBD och att kunna anpassa behandlingen efter den enskilde individen. Genom ett nära samarbete med kliniker, kliniska och biomedicinska forskare samt företagspartners ska forskningen omsättas till reella produkter som kan användas för dessa ändamål i sjukvården, säger Jonas Halfvarsson, forskare vid Örebro universitet och läkare på Universitetssjukhuset i Örebro.
Tabubelagt

Sverige har mer 61 000 människor en inflammatorisk tarmsjukdom och det är ofta unga människor som drabbas och får tabubelagda besvär. På senare tid har biologiska läkemedel förbättrat situationen för många. Det är ett preparat vars aktiva substans har producerats ur levande celler eller vävnad. Men för många som lider av IBD har dessa inte någon verkan eller så minskar effekten av läkemedlet över tid.
– Därför finns det ett stort behov av att hitta biomarkörer för att tidigare kunna ställa diagnos, förutspå hur sjukdomen ska utvecklas och hur patienter kommer att svara på behandling, säger Jonas Halfvarsson.
Projektet kommer följa patientgrupper över tid och samla in prover vid upprepade tillfällen. Utifrån olika former av analyser kommer vi att identifiera potentiella biomarkörer. Nyttan av dessa biomarkörer kommer sedan att bekräftas med hjälp av det svenska nationella IBD-registret, SWIBREG.

Stor patientnytta

– Det finns mycket att vinna om vi på förhand kan säga vilka patienter som har nytta av en viss behandling och vilka som är hjälpta av att fortsätta med medicinen över tid. Detsamma gäller om vi kan värdera vilka som inte ska få en specifik behandling och därigenom undvika allvarliga biverkningar som svåra infektioner, cancer och i ytterliga fall en för tidig död.
– De flesta som drabbas av inflammatorisk tarmsjukdom är mellan 15 och 35 år och ofta vill de inte berätta om sina besvär och sin diagnos för omgivningen. Patienterna drabbas med andra ord på alla plan i livet – inte bara kroppsligt utan även socialt och emotionellt. Mitt mål är att förbättra hälso- och sjukvården för dessa individer och därmed öka deras livskvalitet.
Kontakt: Jonas Halfvarsson, mobil: 0738-082361  e-post: jonas.halfvarsson@orebroll.se
Foto: Kicki Nilsson
Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd. Här finns cirka 17 000 studenter och 1 200 medarbetare. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik,
samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik, idrott, restaurang och hotell. www.oru.se [Ref 1]

Presskontakt:

Linda Harradine

Telefon:

019-30 14 70

Mobil:

070-643 1470