Forskare vid Mittuniversitetet har analyserat 35 000 svar från en europeisk enkät och tittat på hur egenföretagare upplevde sin livstillfredsställelse under inledningen av pandemin. Resultaten har jämförts med upplevelser från personer som arbetade som anställda – och skillnaderna är stora.

Enkätsvaren visade att tillfredsställelsen med livet bland egenföretagare under pandemins inledning var väsentligt lägre jämfört med de som hade en anställning under pandemin. Detta till skillnad från analyser från cirka ett år före pandemin, som visade att tillfredsställelsen med livet då var högre bland egenföretagare jämfört med anställda.

– Varannan egenföretagare uttryckte oro kopplat till sitt arbete medan bara drygt en fjärdedel av de anställda upplevde samma oro. Det finns många olika orsaker till att livstillfredsställelsen sjönk bland egenföretagare, bland annat oron för försämrad ekonomi, men också oro för att tvingas säga upp personal och försätta andra i en ogynnsam situation, säger Mikael Nordenmark, professor i rehabiliteringsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Analyserna baserades huvudsakligen på 35 000 svar från Eurofounds onlineundersökning ”Living, Working and COVID-19” som genomfördes mellan april och juni 2020 i 27 EU-länder. Resultaten från analyserna publicerades nyligen i en artikel i tidskriften International Journal of Environmental Research and Public Health.

– Det finns en del andra resultat som överraskar oss, däribland att egenföretagare i Sverige och Norden trots allt upplevde en jämförelsevis hög livstillfredsställelse jämfört med egenföretagare i andra europeiska länder. Vi vet ju att många slitit hårt under pandemin, men ändå verkar egenföretagare i vår del av Europa ha klarat sig betydligt bättre än andra, säger Mikael Nordenmark.

Forskarna konstaterar också att resultaten belyser behovet av stöd från en rad organisationer, däribland statliga myndigheter, företagsorganisationer och företagshälsokonsulter för egenföretagare under och efter pandemin.

– En aspekt att ta med sig nu när pandemin klingat av samtidigt som vi fortsatt upplever en turbulent tid är att det ekonomiska stödet till egenföretagare under kriser verkar vara av stor betydelse för att minska oron. De väl utbyggda trygghetssystem som finns till exempel i Norden visar sig också ge effekt i form av dämpad oro och ökad livstillfredsställelse, säger Mikael Nordenmark.

Här kan du ta del av forskarnas artikel.

Kontaktperson:
Mikael Nordenmark, professor i rehabiliteringsvetenskap vid Mittuniversitetet, 010, 142 85 15, mikael.nordenmark@miun.se

Presskontakt:

Ronney Wickzell

Telefon:

+46 (0)10-142 81 72

Mobil:

+46 (0)70-389 77 72