Arbetet är viktigt för Sandvik Coromant eftersom det ger nya vägar att framställa keramiska material med välbestämda egenskaper. Keramer har länge använts som material i skäreggar för metallbearbetning, främst i tillämpningar där kraven på värmetålighet och nötningsmotstånd är höga.

Efterhand som det blir möjligt att tillverka keramer med ännu bättre egenskaper, kommer deras användningområde att öka. Sandvik Coromant kan utnyttja detta för att utveckla produkter som ger högre produktivitet vid skärande bearbetning.

Jesper har använt högenergimalning för att behandla pulverblandningar av aluminiumoxid och yttriumoxid. Pulvret kan sedan pressas och sintras för att åstadkomma en fast kropp. Genom att utnyttja högenergimalning på rätt sätt erhålls ett pulver med mycket hög reaktivitet. Detta skapar förutsättningar för att framställa material med ny struktur och därmed nya egenskaper.

Jesper Alkebro är född 1971 i Örebro och uppvuxen i vasaloppsbyn Oxberg. Efter studentexamen i Mora 1989 studerade han teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings tekniska högskola, där han tog examen 1995.

Sedan 1997 är Jesper doktorand vid Institutionen för material- och produktionsteknik, Luleå tekniska universitet. Forkningsarbetet sker i nära samarbete med en forskargrupp vid Ecole des Mines i Nancy, Frankrike, och kommer att resultera i både svensk och fransk doktorsexamen.

Sandvik Coromants materialstipendium har instiftats för att främja materialteknisk forskning inom hårdmaterialområdet. Det är elfte gången det delas ut. En kommitté med representanter från de tekniska högskolorna i Sverige och Sandvik Coromant utser stipendiat.

Upplysningar: Jesper Alkebro, tel 0920-721 32 (jesper.alkebro@mb.luth.se) eller pressansvarig Jan Nyberg, tel 0920-916 21, 070-672 0111 (jan.nyberg@adm.luth.se)

Presskontakt:

Katarina Karlsson, Sofia Stridsman

Telefon:

0920-492128, 0920-493625

Mobil: