Det behövs mer kunskap om hur arbetslivet påverkas av den gröna omställningen. Nu stärker Forte och Formas forskningen på området med 46 miljoner kronor.

Den gröna omställningen förväntas få betydande inverkan på arbetslivet. Vissa branscher kommer att påverkas mer, andra mindre. För att klara omställningen på bästa sätt behöver samhället svara upp med utbildning och kompetensförsörjning inom de sektorer som väntas påverkas mest. Forskningsråden Forte och Formas ser därför ett behov av att stärka forskningen på området.

I utlysningen ” Grön omställning och arbetsliv ” inkom totalt 29 ansökningar, varav 10 nu beviljas medel. Den totala finansieringen uppgår till 46,3 miljoner kronor.

Projekten ska bland annat studera hur den gröna omställningen påverkar sysselsättningen inom industrin, hur hållbara miljöer skapas vid återvinning av metaller, samt cirkulära initiativ inom textil-och byggbranschen.

– Det finns begränsat med forskning i Sverige som kombinerar perspektiven klimat, innovation och arbetsliv. Sådan forskning behövs för att samhället ska kunna arbeta proaktivt med utbildning och omställning för att sänka utsläppen av koldioxid, och för att framtidens arbetsliv ska vara hållbart, säger Anna-Karin Florén, programansvarig för det nationella forskningsprogrammet om arbetsliv på Forte

– Därför är det mycket glädjande att vi nu beslutat att finansiera de här 10 projekten, som vi tror kommer kunna bidra med mycket kunskap och i förlängningen till en god och hållbar samhällsutveckling. Det är också positivt att det är en blandning av ämnen och frågeställningar bland ansökningarna, säger Therese Woodhill, forskningssekreterare, Formas.

  En lista med samtliga beviljade bidrag finns här.

  Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd är en statlig myndighet som finansierar och initierar forskning för människans och samhällets utveckling.
  www.forte.se

  Presskontakt:
  Marie Lann
  Telefon:
  +4670 648 85 71
  Epost:
  marie.lann@forte.se