Centret får 60 miljoner under en 5-årsperiod och arbetar med utveckling inom höghastighetselektronik och fotonik med speciell inriktning mot kommunikationstillämpningar. Centret leds av Herbert Zirath och Anders Larsson.

– Att få del i anslaget var ett villkor för att vi överhuvudtaget skulle överleva, säger en lättad Herbert Zirath.

De övriga tre forskningscentren är;
Nanovetenskap – Lars Samuelson, Lunds universitet, 40 milj kr
Integrerade elektroniksystem – Christer Svensson, Linköpings universitet, 50 milj kr
Fotonik – Lars Thylén, Kungl Tekniska Högskolan, 60 milj kr

Centren skall utgöra tidsbegränsade, vetenskapligt fokuserade och geografiskt samlokaliserade forskningsmiljöer. De skall vara världledande inom sitt område och ha tillräckligt stor intellektuell och teknisk massa.

– Detta är ett led i vår strategi att kraftsamla för att Sverige skall kunna behålla sin position inom mikroelektroniken, säger stiftelsens VD, Staffan Normark.

För mer information om höghastighetselektronik och fotonik på MC2, Chalmers, kontakta:

Professor Anders Larsson
tel: 031-772 1593
epost:agl@elm.chalmers.se

Professor Herbert Zirath
tel: 031-772 1852
epost:zirath@ep.chalmers.se

Web:
http://www.mc2.chalmers.se