I dag öppnar Formas utlysning Forskning för en social bostadspolitik. Det är den första utlysningen inom det tioåriga nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Utlysningen omfattar 80 miljoner kronor under åren 2018 – 2020. Forskare uppmuntras att engagera medborgare, organisationer, kommuner, företag med flera att delta i forskningsarbetet.

– Utlysningens fokus ligger på kunskapsutmaningar kring människan och människans möjligheter till en god boendemiljö. Det finns mycket att vinna från att forskning på området når ut till medborgare och andra berörda, både kunskapsmässigt och i praktiken. Vi ser fram emot forskning som ger ny kunskap som stödjer utvecklingen av en socialt hållbar bostadspolitik, säger Formas huvudsekreterare Markku Rummukainen.

Forskningen bör involvera medborgare, organisationer, kommuner, företag med flera för att också stärka möjligheten till genomslag inom området. För att underlätta sådan kontakt och samverkan efterlyser Formas relevanta aktörer som vill ingå i forskningsprojekten.

– Att människan är i fokus gör att vi även efterlyser att projekten på ett mycket tydligt sätt adresserar genus och andra kritiska perspektiv, säger Markku Rummukainen.

Begreppet bostadspolitik omfattar i den här utlysningen flera olika nivåer och perspektiv. Det kan exempelvis handla om den styrning och politik som utövas av beslutsfattare. Det kan också omfatta perspektiv som tillhör mottagare av politiska åtgärder, som exempelvis civilsamhälle, kommuner, organisationer, företag, bygg- och planeringsprocesser eller bostadsmarknader. Bostadspolitik kan även handla om olika sociala gruppers möjligheter att påverka bostadspolitiken samt den egna boendesituationen och bostadsområdets utveckling.

Bakgrund:
Regeringen har inrättat sju nationella forskningsprogram varav Formas är ansvarig för tre; Hållbart Samhällsbyggande, Klimat samt Livsmedel. Dessa program är breda, tioåriga satsningar som ska bidra till att lösa prioriterade samhällsutmaningar och stärka samverkan mellan forskningsutförare, -finansiärer och samhällsaktörer. De nationella forskningsprogrammen ska bygga på en strategisk forskningsagenda för respektive område.

För mer information:
Emma Holmqvist, forskningssekreterare, +46 (0) 761 46 37 38, emma.holmqvist@formas.se
Emilie von Essen, presschef, +46 (0) 702 81 40 38, eve@formas.se

Presskontakt:
Emilie von Essen
Telefon:
0702814038
Epost:
eve@formas.se