Nu har vi resultatet från utlysningen inom det europeiska forskningssamarbetet om kost, tarmflora och hälsa. Elva internationella forskningskonsortier får dela på drygt 90 miljoner kronor varav 14 miljoner går till svenska forskare. Det beslutade Formas forskarråd idag.

Formas gick med i det europeiska samarbetet JPI HDHL* våren 2016. Resultatet från den första utlysningen inom samarbetet som svenska forskare kunnat söka i, HDHL-INTIMIC**, innebär att hela fem av elva forskarkonsortier som finansieras har svenska deltagare. Dessutom har två av dessa konsortier svenska koordinatorer. 

– Det är oerhört positivt att detta nya samarbete startat så bra och att svenska forskare fått en rivstart i denna första utlysning, säger Markku Rummukainen, Formas huvudsekreterare.

Utlysningens syfte har varit att stödja multinationella samarbetsprojekt som tar upp viktiga forskningsfrågor beträffande orsakssambandet mellan kost, tarmflora och människors hälsa inom flera olika områden. Utlysningen har skett i samarbete mellan nio länder, Österrike, Tyskland, Belgien, Frankrike, Nederländerna, Israel, Italien, Spanien och Sverige, och samfinansieras av EU-kommissionen.

Projekten som finansieras i utlysningen kommer även att vara med och bidra till en kommande kunskapsplattform inom området och forskarna får därmed tillgång till en större europeiska arena.

Länk till JPI HDHL-programmets hemsida:
http://www.healthydietforhealthylife.eu/

*JPI HDHL – “Joint programming Initiative a Healthy Diet for a Healthy Life”.

JPI HDHL är ett europeiskt samverkansprogram för forskning och utveckling som bidrar till en hälsosam kost för ett hälsosamt liv.

**HDHL INTIMIC – ”Interrelation of the Intestinal Microbiome, Diet and Health”.
HDHL INTIMIC är en utlysning inom JPI HDHL och avser forskning om orsakssamband mellan kost, tarmflora och hälsa.

För mer information:
Erika Ax, forskningssekreterare, erika.ax@formas.se + 46 (0) 722 48 72 32
Emilie von Essen, presschef eve@formas.se + 46 (0) 702 81 40 38

Presskontakt:
Emilie von Essen
Telefon:
0702814038
Epost:
webb@formas.se