Med hjälp av artificiell intelligens kan dyr och tidskrävande forskning gå betydligt snabbare. Det kan bidra till att göra framställningen av grön energi billigare. I en ny studie visar forskaren Lindsay Merte hur man kan förenkla processen.

För att kunna skapa teknologier för grön energi som är mer effektiva och ekonomiska behövs bättre material. Detta kräver i sin tur att man kan mäta och kontrollera ytstrukturerna hos fasta material på atomnivå. Men på grund av tekniska begränsningar och höga kostnader är det en stor utmaning.

–Katalysatorer är en stor del av övergången till grön energi. Om vi kan räkna ut hur atomerna arrangerar sig på fasta ytor, så kan vi utveckla bättre katalysatorer, säger Lindsay Merte, docent i fysik vid Malmö universitet.

Kan öka förståelsen av hur katalysatorer fungerar
En katalysator är ett material som startar en kemisk reaktion som inte sker av sig själv. Katalysatorer används vid 80 procent av all produktion av kemikalier och i bränsleceller som omvandlar kemisk energi till elektricitet. Studien gjordes på en legering av platina och tenn som fungerar som en katalysator. Vid kemiska rektioner bildas lager av tennoxid på ytan. Man tror att dessa oxider förbättrar effektiviteten i bränsleceller, men man vet inte hur oxiderna är uppbyggda. För att förstå mer är det viktigt att studera vilka atomer som finns just på ytan, för det är genom ändringar där som man påverka hur en katalysator fungerar.

–För 3D-material har vi mycket bra metoder för att kartlägga strukturer. Men det kan inte användas lika enkelt på en jätteliten del som ytan, och därför blir det mycket svårt och tidskrävande. Med dessa tennoxider kunde vi inte med enbart experiment hitta hur atomerna arrangerar sig, säger Lindsay Merte.

Maskininlärning gör det snabbare
Den exakta atomstrukturen är avgörande för hur katalysatorn fungerar, och därför vill forskarna förstå hur ytorna förändras när de utsätts för vätska eller gas. Detta kräver ibland flera år av experiment, stor datorkraft och är mycket kostsamt. Det som Lindsay Merte och forskarkollegor vi universiteten i Århus, Wien och Lund visat, är hur maskininlärning – som är en form av artificiell intelligens – kan användas för att snabba på processen.

–Med maskininlärningsmetoderna kan datorn lära sig att förutsäga om en atomstruktur kommer att vara stabil eller inte utan att behöva utföra så många dyra simuleringar. Detta låter oss testa möjliga strukturer mycket snabbare, vilket är vad vi behöver för att hitta rätt.

Forskarna visade hur maskininlärning kunde användas för att hitta strukturen på platina-tennlegeringen. De kunde bevisa att den var den korrekta bland annat genom att använda mikroskopi i atomskala och röntgenspridning.

–Nu när vi känner till strukturen kan vi börja titta på dess kemiska egenskaper och försöka lista ut vad som gör den så bra som katalysator. Och med denna information kan vi förhoppningsvis designa katalysatorer som fungerar ännu bättre, säger Lindsay Merte.

————————————————————————-

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Presskontakt:
Anna Dahlbeck
Telefon:
040 665 87 93
Epost:
anna.dahlbeck@mau.se