1970 hade Sverige ett demografiskt försprång. Låg dödlighet och många i arbetsför ålder förde Sverige till välståndsligans topp. Idag är det demografiska försprånget förlorat. Ser man till andelen äldre i den vuxna befolkningen är Sverige världens äldsta land. Och i inkomstligan har vi sedan 1970 passerats av länder med en större andel av befolkningen i arbetsför ålder.

Demografins betydelse för ekonomi har under senare år uppmärksammats alltmer av forskarna. En analys av den svenska utvecklingen presenteras i uppsatsen. ”Swedish post-war economic development-The role of age structure in a welfare state” som i slutet av augusti presenterades vid de europeiska nationalekonomernas årliga möte i Venedig. Bo Malmberg är docent i kulturgeografi och Thomas Lindh docent i nationalekonomi, båda vid Uppsala universitet.

För ytterligare information, kontakta Bo Malmberg, telefon 018-471 21 99, 0708 26 11 05.