Ett kuvert med kärl för ett enkelt urinprov, frågeformulär, svarskuvert och information dimper därför ner i brevlådan hos de 1 074 männen (födelseår 1979) inom den närmaste tiden. Den som skickar in provet kan fr.o.m. den 15 februari få veta resultatet på en speciell webbsida genom att där ange en personlig kod.

— Klamydia är en sexuellt överförd sjukdom som oftast inte ger några symptom eller besvär. Det allvarliga med den kan visa sig först när den smittade vill ha barn och då inte kan få det, säger allmänläkaren och gynekologen Roger Karlsson som tillsammans med medicinstuderanden Daniel Novak och barnmorskan Monica Jonsson står bakom studien.
Symtomfriheten innebär att man lätt kan sprida sjukdomen vidare utan att veta om det. Under tiden kan infektionen t.ex. förstöra äggledarna för en smittad kvinna utan märkbara symtom.

Prevalensen (förekomsten i en befolkning) av klamydia är okänd. Den siffra som används idag (ca 2,5 procent) bygger på personer som på något sätt aktivt sökt vård. Skälet till att man nu vänder sig till unga män är att de allmänt sett är lite mindre benägna att låta undersöka sig inom vårdens ram.

Eftersom klamydiainfektioner faller under Smittskyddslagen kommer en av forskarna, Monica Jonsson, att känna till kod och namn för de män som visar sig ha sjukdomen enligt det inskickade provet för att se till att de söker behandling. Sjukdomen kureras i allmänhet rätt enkelt genom en kort penicillinkur.

Frågor om studien besvaras av: Roger Karlson, 090 785 29 73, 070-697 68 20, roger.karlsson@fammed.umu.se
Monica Jonsson, 090-785 24 78, monica.jonsson.us@vll.se
Daniel Novak, danielnovak@hotmail.com

Webbadressen (fungerar inte ännu) är http://www.vll.se/klamydia

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23