Letar du efter nya vinklar på döden? Vill du förklara skillnaden mellan Allhelgona och Halloween? Eller veta mer om häxor, trolldom och magi? Stockholms universitet har forskare som kan förklara många olika aspekter av dödens högtider.

Monster och magi

Gwendolyne Knight, postdoktor i historia
Forskningsfokus: magi och häxor, skärningspunkter mellan trolldom, vetenskap och religion.
Kontakt: gwendolyne.knight@historia.su.se
Läs mer om Gwendolyne Knights forskning

Bo Eriksson, docent i historia
Forskningsfokus: monster och det skrämmande, bland annat vilken roll monster har spelat under olika tider och epoker, och vad monstren säger om människan och mänskligheten.
Kontakt: 070-267 66 42, bo.eriksson@historia.su.se
Läs mer: ”Vi har de monster vi förtjänar”
Läs mer om Bo Erikssons forskning

Traditioner och kulturarv

Barbro Blehr, professor i etnologi
Forskningsfokus: Tradition och förändring, ritualer och religion, bland annat skillnaden mellan Allhelgona och Halloween.
Kontakt: 08-674 79 18, Barbro.blehr@etnologi.su.se
Läs mer ”Halloween vs Allhelgona – eller väljer du både och?”
Läs mer om Barbro Blehrs forskning

Döden

Tania Al Saadi, docent i arabiska
Forskningsfokus: skildringen av död och begravningsplatser i modern- och nutida arabisk litteratur, till exempel i nutida irakiska romaner.
Kontakt: 08-16 20 41, tania.al.saadi@su.se
Läs mer om Tania Al Saadis forskning

Karin Dirke, docent i idéhistoria
Forskningsfokus: hur människan förhåller sig till dödande av djur, framförallt under sent 1800-tal och 1900-tal.
Kontakt: karin.dirke@idehist.su.se
Läs mer om Karin Dirkes forskning

Inga Sanner, professor emeritus i idéhistoria
Forskningsfokus: bland annat spiritism och föreställningar om vad som händer efter döden.
Kontakt: inga.sanner@idehist.su.se
Läs mer om Inga Sanners forskning

Gunnar Karlsson, professor i pedagogik
Forskningsfokus: döden och dess existentiella betydelse, framför allt inom den maskulina sfären, bland annat hur vi idag ser på döden ”som ett slags misslyckande”.
Kontakt: 070-433 80 49, gunnark@edu.su.se
Läs mer ”Vissa ser döden som ett slags misslyckande”
Läs mer om Gunnar Karlssons forskning

Anneli Öljarstrand, lektor i pedagogik
Forskningsfokus: bland annat hur begravningsentreprenörer hanterar känslor. Hon har även studerat Svenska kyrkans organisation.
Kontakt: 08-120 762 60, anneli.oljarstrand@edu.su.se
Läs mer om Anneli Öljarstrands forskning

Maria Rasmussen, adjunkt i straffrätt
Forskningsfokus: mord och dråp, bland annat om försvårande och förmildrande omständigheter vid uppsåtligt dödande.
Kontakt: 08-16 33 95, maria.rasmussen@juridicum.su.se
Läs mer om Maria Rasmussens forskning

Emmy Atterving, doktorand i historia
Forskningsfokus: brottshistoria och kriminaljournalistik, framför allt på 1800-talet.
Kontakt: emmy.atterving@historia.su.se
Läs mer om Emmy Attervings forskning

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.

Presskontakt:
Presstjänsten
Telefon:
08-16 40 90
Epost:
press@su.se