Folkhälsan förbättras och vi lever allt längre. Om tio år beräknas tre miljoner människor i Sverige vara över 60 år. Men medan vissa kan leva livets glada dagar långt in på ålderns höst, kan andra ha en kämpigare tillvaro. Hur ger vi alla ett gott liv? I Forte Magasins vårnummer lyfter vi aktuell forskning om äldre och åldrande från svenska lärosäten.

Den ökande andelen äldre i Sverige innebär både utmaningar och möjligheter för samhället och de äldre. Frågor kring äldre och åldrande återfinns i dag högt upp på den politiska dagordningen, inte minst efter pandemin. På Forte har vi länge finansierat forskning inom äldreområdet. Det är viktigt att ny kunskap från forskning fortsätter att tas fram och når ut. I nya numret av Forte Magasin berättar vi om några av alla de forskningsprojekt som pågår inom äldreområdet.

Ur innehållet:

 • Gammal är äldst – men är alla äldre gamla?
  Äldre människor har ofta klumpats ihop till en homogen grupp – i statistik, inom forskning och i media. Oavsett om du är 65 eller 90 år, och oavsett kön, klass och pigghetsgrad. Den enskilda individen blir osynlig, trots sina unika erfarenheter, kunskaper och behov. Tack vare forskning får vi en mer nyanserad bild, så att människors olika behov kan mötas på ett bättre sätt.

 • Koll på tiden hjälper dementa
  Människor med demenssjukdom har ofta svårt att hantera tid, men forskning tyder på att elektroniska kalendrar kan hjälpa dem i vardagen. Under studien har forskarna dessutom gjort en upptäckt som kan leda till att fler får diagnos och insatser tidigt.

 • Äldreforskaren som inte vill sluta jobba
  I fyrtio år har Ingmar Skoog ägnat sig åt forskning om äldre och han har varit med om hur kunskapen om åldrandet växt fram i rasande fart. Det var hans forskargrupp som visade att pensionärer är mycket piggare och friskare än man trott. Själv försöker han leva som han lär och håller igång hjärnan genom att fortsätta forska.

 • Bra kvalitet börjar med personalen
  Framtidens äldreomsorg står inför flera stora utmaningar. Den kanske viktigaste handlar om att lyssna på och ta hand om personalen. Det stärker kvaliteten och gynnar i slutändan de äldres hälsa och välbefinnande. Det anser Lena Rosenberg, ansvarig för forskningsprogrammet Future Care, som är på väg att avslutas efter sex års arbete.

 • Krönika: Möten mellan barn och äldre gör hela skillnaden
  Hur kan vi ge äldre en meningsfull vardag med mer glädje? Sedan 2022 driver idéburna Ersta diakoni ett äldreboende som delar utrymme med en förskola.

I magasinet kan du även läsa om unga som skickar nakenbilder, hur AI ska få färre att dras med långvarig smärta, vikten av dygnsvila vid skiftarbete och risken för självmord för personer med obetalda skulder. Och vad berättar gig-arbetare när de fångat sin vardag i bilder? Det och mycket mer!

Pressförfrågningar

Är du journalist och vill rapportera om äldreforskning? Forte finansierar många projekt om äldre och äldreforskning. Hör av dig till oss så kan vi lotsa dig vidare till rätt forskare.

Läs Forte Magasin

Du hittar det nya numret av Forte Magasin på vår webbplats: Forte Magasin nr 1/2023

Mer om vårt äldreuppdrag

Forte har ett särskilt uppdrag från regeringen inom äldreområdet och har länge finansierat forskning kring äldre och åldrande. Mer information om vårt äldreuppdrag hittar du på vår webb: Äldreforskning

Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd är en statlig myndighet som finansierar och initierar forskning för människans och samhällets utveckling.
www.forte.se

Presskontakt:
Andreas Nilsson
Telefon:
073-6524004
Epost:
andreas.nilsson@forte.se