Angiotensin II är ett hormon som deltar i kroppens reglering av blodtrycket och vätskebalansen. Det har stor betydelse för att upprätthålla blodtrycket i för kroppen hotfulla situationer, t.ex. vid blödning, men trots dessa kortsiktigt gynnsamma effekter spelar det en negativ roll vid utveckling av hjärtsvikt och åderförkalkning. Angiotensin har å andra sidan visat sig vara värdefullt som akutläkemedel vid svår cirkulationssvikt i samband med hjärtkirurgi och allvarliga infektioner. Det är en behandlingsmetod som tillämpas bl.a. vid Norrlands Universitetssjukhus och som alltså innebär att ett av kroppens egna naturliga hormon kan användas som läkemedel.

I avhandlingen detaljstuderas i en experimentell modell effekterna av kliniskt använda doser av detta hormon/läkemedel på hjärtfunktion och blodcirkulation i bukorganen och njurarna. Bland de centrala fynden finns en kartläggning av mekanismerna bakom hormonets kraftiga kärlsammandragande effekt i njurarna och magtarmkanalen. Ett huvudfynd är också en stimulerande effekt av angiotensin II på hjärtat, något som kan vara av särskild betydelse vid behandling av sviktande blodcirkulation. Resultaten är viktiga för förståelsen av effekter och biverkningar vid angiotensin behandling.

Michael Broomé är biträdande överläkare i thoraxanestesi vid Hjärtcentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Han kan nås via tel. 090-785 00 00 vx.
Epost: broome@mediq.se

Avhandlingen har titeln ”Exogenous Angiotensin II – an experimental study of integrated circulatory effects in heart, splanchnic organs and kidney”. Svensk titel: ”Cirkulatoriska effekter av Angiotensin II-infusion på hjärta, magtarmkanal och njurar”.
Disputationen äger rum kl.09.00 i sal D, Tandläkarhögskolan, Umeå universitetssjukhus. Fakultetsopponent är professor Sven-Erik Ricksten, Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Göteborgs universitet.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23