Riksantikvarieämbetet öppnar nu den årliga utlysningen för ansökningar om bidrag för forskning och utveckling för kulturarv och kulturmiljö 2023.

Bidrag kan sökas för insatser som är ett, två eller treåriga, det vill säga sträcker sig över perioden 2023–2025.

Totalt kommer cirka 17 miljoner kronor fördelas till forskning- och utvecklingsprojekt. Därtill kommer 3,5 miljoner kronor till forskning och utveckling på centrala museer.

Periodens tre fokusområden är:

  • Kulturarv, krishantering och klimatomställning – om behovet av betydande insatser för klimatanpassning och krishantering inför faror för kulturarvet.
  • Kulturhistoriska värden i bebyggd miljö – syftar till att främja kulturarvsarbetet och kulturarv som resurs för socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.
  • Museernas digitala omställning – syftar till att främja arbetet med den digitala omställningen inom kulturarvsområdet.

Nytt för i år är att utlysningen är gemensam för forskning och utveckling för kulturarv och kulturmiljö och de centrala museerna, som tidigare hade en egen utlysning.

Ansökningsperioden för 2023 års bidrag pågår från den 22 juni till den 1 oktober 2022.

Läs mer

Dokumentet FoU-utlysning 2023–2025.

Anvisningar, blanketter, beslut och FoU-program.

För mer information:
FoU-kansliet, Riksantikvarieämbetet. E-post: fou@raa.se
Jonas Thunberg, pressansvarig Riksantikvarieämbetet. E-post: press@raa.se

Jonas Thunberg, pressansvarig Riksantikvarieämbetet. E-post: press@raa.se. Tel: 08-5191 80 07.