Rök från småskalig eldning av biobränslen är en komplex blandning av ämnen med varierande miljö- och hälsopåverkan. Jennica Kjällstrand har undersökt metoxifenoler och andra organiska ämnen i rök från olika typer av vedeldning Hon har analyserat rök från eldning i laboratorieskala och från verklig eldning med provtagning vid hustakens skorstenar.

Metoxifenoler har antioxidantverkan. De bildas från vedens lignin och utgör en stor del av rökens organiska ämnen när ved brinner ineffektivt vid låg temperatur, till exempel vid trivseleldning i en öppen spis. När förbränningstemperaturen ökar, minskar både mängden rök och andelen metoxifenoler. Istället ökar halten av hälsofarliga ämnen.

En jämförelse mellan en kakelugn och en modern, men inte miljöklassad, vedpanna visade att röken från kakelugnen huvudsakligen innehöll metoxifenoler. De är nedbrytningsprodukter från lignin och cellulosa. I rök från den moderna pannan fanns dessa ämnen endast i små proportioner. Den organiska delen av röken innehöll istället hälsofarliga nedbrytningsprodukter, som bensen och polycykliska aromatiska ämnen. Vid eldning i moderna, högeffektiva vedpannor eller pelletsbrännare var rökens innehåll av organiska ämnen mycket litet.

Metoxifenolernas antioxidanteffekt varierar med deras kemiska struktur. Antioxidanter motverkar fria radikaler, vilka anses ha en nyckelroll i uppkomsten av cancertumörer, hjärt-kärlsjukdomar och cellernas åldrande. I rök från björk- och annan lövved finns en typ av metoxifenoler, som är effektivare antioxidanter än metoxifenolerna i barrvedsrök. Metoxifenolerna kan ha en sidokedja som ökar eller minskar antioxidanteffekten. Det välkända ämnet vanillin tillhör de svagaste antioxidanterna i vedrök. Rök som används för att röka livsmedel i ett rökeri visade sig innehålla särskilt mycket metoxifenoler. I rökt mat har antioxidanterna betydelse för såväl smak som hållbarhet.

Avhandlingen ”Phenolic antioxidants in wood smoke” försvaras vid en offentlig disputation på Chalmers den 18 september 2002 kl 13.15 i KC-salen Kemigården 1, Chalmers, Göteborg.

Jennica Kjällstrand kommer från Ulricehamn.

Mer information:
Jennica Kjällstrand, Kemiteknik och miljövetenskap, Chalmers, tel 031-772 3005, e-post: jennica@kmv.chalmers.se