Eva Nordmark utsågs till arbetsmarknadsminister med Stefan Löfven som statsminister, ett uppdrag hon fick fortsatt förtroende för under Magdalena Andersson. I Magdalena Anderssons regering blev hon också jämställdhetsminister. Att bryta den sociala snedrekryteringen till högre utbildning, både av rättvise- och samhällsekonomiska skäl är något hon värnar. Nu har hon utsetts till Årets alumn vid Luleå tekniska universitet.

Titeln Årets alumn delas ut till någon som varit student vid Luleå tekniska universitet och sedan nått särskilt stor framgång i karriären. Eva Nordmark känner sig hedrad av att hennes livslånga och varma relation till Luleå tekniska universitet nu kröns med att hon utses till årets alumn.

– Luleå tekniska universitet har alla möjligheter att vara en föregångare och föregå med gott exempel, i den gröna omställningen och den breddade rekryteringen. Universiteten har en viktig roll i demokratin, genom att utbilda, forska och sprida fakta och vetenskap. Så utvecklas också vårt samhälle. Jag är stolt över att Luleå tekniska universitet alltid har varit bra på att synliggöra sina resultat och dela med sig av ny kunskap, säger Eva Nordmark.

Före detta arbetsmarknadsministern Eva Nordmark har en bokstavligen livslång relation till Luleå tekniska universitet. Hon är årsbarn med lärosätet och växte upp ett stenkast från universitetsområdet. Sedermera skulle hon läsa statsvetenskap och sitta i styrelsen tre gånger, senaste gången som ordförande. Som femåring flyttade Eva Nordmark till Porsöberget en knapp kilometer från universitetsområdet i Luleå. När hon blev lite äldre jobbade hennes mamma som lokalvårdare på universitetet och själv jobbade hon en sommar i tonåren med trädgårdsarbete där. Den fysiska miljön där var alltså inte främmande för Eva Nordmark. Däremot var universitetet som utbildningsinstitution outforskad mark.

– Ingen i min familj hade en universitetsutbildning så det var inte självklart för mig att plugga vidare. I SSU fick jag kompisar som läste på universitetet. Genom dem avdramatiserades den världen för mig. På universitetet träffade jag studenter med andra politiska uppfattningar än min. Det gav mig en djupare förståelse för olika ideologier. Vi hade fruktansvärt roligt tillsammans, vi lärde oss mycket av varandra och jag fick vänner som har följt mig genom livet.

Eva Nordmark understryker att jämställdhet inte bara är en kvinnofråga. Under sin tid som ordförande i universitetsstyrelsen slogs hon av hur stor skillnaden var mellan andelen kvinnor och män som gick vidare till högre utbildning på vissa orter i Norr- och Västerbotten. Eva Nordmark hoppas att det nya omställningsstudiestödet som trädde i kraft den 1 oktober 2022, som är en del av den stora reformen om LAS, kan bidra till att fler människor i yrkesverksam ålder läser vidare.

– Jag tror på det livslånga lärandet. Om du är en 43-årig mekaniker som börjar känna av åren av kroppsarbete i ryggen så tjänar både du och samhället på att du får en möjlighet att skola om dig till gymnasielärare.

   Motiveringar – Årets alumner 2022, Eva Nordmark:
   Eva Nordmark har läst statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Hon var arbetsmarknadsminister 2019 – 2021, sedan arbetsmarknads- och jämställdhetsminister 2021 – 2022. Dessförinnan var hon ordförande i TCO, 2011 – 2019. Eva Nordmark har visat ett stort engagemang för Luleå tekniska universitet, först som ledamot i styrelsen mellan åren 1995 och 2000, då hon deltog i arbetet med att ge lärosätet universitetsstatus, samt från 2012 – 2013 och sedan som ordförande 2013 – 2019. Genom sitt engagemang för utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor har hon verkat för att Sverige ska ha en konkurrenskraftig arbetsmarknad som klarar omställningen till ett grönt samhälle genom att tillerkänna alla människor, oavsett kön, etnicitet eller social bakgrund inte bara rätten, utan också möjligheten att tillägna sig en högre utbildning. Eva Nordmark är en mycket värdig företrädare för alumner vid Luleå tekniska universitet.

   Vid frågor, kontakta:
   Eva Nordmark,
   eva.nordmark@live.se 070-62 41 311

   För Luleå tekniska universitet:
   Mia Oldenburg, chef för Avdelningen kommunikation och samverkan vid Luleå tekniska universitet, mia.oldenburg@ltu.se
   0920 – 49 17 57

   Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF, ledande internationella universitet samt med regionala och nationella aktörer. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och 19 155 studenter.
   Läs mer på www.ltu.se och följ oss gärna på Twitter: @LTUniv och LinkedIn 

   Presskontakt:
   Katarina Karlsson
   Telefon:
   0920 49 21 28
   Epost:
   katarina.karlsson@ltu.se