Motiveringen lyder: Håkan Olausson har lyft en grundvetenskaplig neurofysiologisk upptäckt till ett fundamentalt vetenskapligt genombrott av stor klinisk betydelse.

Det vetenskapliga genombrottet rönte stort medialt intresse för några veckor sedan. Håkan Olausson och den forskargrupp han ingår i identifierade ett tidigare okänt nervsystem med en speciell typ av nerver som tycks förmedla den känsla av välbehag som framkallas av en smekning. Fynden, som publicerades i septembernumret av tidningen Nature
Neuroscience, understryker hur viktig hudstimulering är för vårt välbefinnande och kan ha betydelse för vår förståelse av mekanismerna bakom kronisk smärta och stress.

Håkan Olausson är knuten till Institutionen för klinisk neurovetenskap och Institutionen för fysiologi och farmakologi vid Sahlgrenska akademin.

Eric K. Fernströms Stiftelse delar ut priset på 100 000 kronor till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare varje år ­ en forskare vid varje medicinsk fakultet i Sverige utses.

För mer information
Håkan Olausson, tel 031- 19 18 10 eller mobil 0733-87 57 60
E-post: h.olausson@physiol.gu.se

Foto på Håkan Olausson kan hämtas här:
http://cumulus.it.gu.se/extern/

Carina Elmäng
informatör
Sahlgrenska akademin
tel 031-773 35 77
fax 031-82 58 92
mobil 0708-77 33 57