Riksbankens Jubileumsfond har utsett fem forskare till 2020 års Pro Futura-forskare.

Forskarna har handplockats med hänsyn till den kvalitet deras forskning har samt till deras förmåga att i framtiden arbeta självständigt och nydanande. Sedan 1999 har 63 forskare antagits till denna satsning på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Till denna femtonde omgång av Pro Futura hade sammanlagt 29 nomineringar från 15 universitet inkommit. Av dessa gick tolv vidare till intervju, åtta kvinnor och fyra män.

Urvalsprocessen till Pro Futura är omfattande. Beredningen har utförts av forskningsinstitutet SCAS (Swedish Collegium for Advanced Study) och en internationellt framstående beredningsgrupp har granskat samtliga nominerade, varav ett urval gick vidare till intervju.

Årets Pro Futura-forskare:

  • Arthur Asseraf, nominerad av University of Cambridge
  • Yaffa Epstein, nominerad av Uppsala universitet
  • Lisa Hellman, nominerad av Lunds universitet
  • Janina Neufeld, nominerad av Karolinska Institutet
  • Katharina Ó Cathaoir, nominerad av Köpenhamns universitet

Forskare från programmet har kommit att inta viktiga poster på universitet, i forskningsråd och akademier, i och utanför Sverige.

Pro Futura är ett spetsforskningsprogram inom humaniora och samhällsvetenskap som RJ driver tillsammans med SCAS (Swedish Collegium for Advanced Study). Inom ramen för programmet ges forskare möjlighet att forska under mycket goda villkor under fem till sju år. Programmet har pågått sedan 1999.

För mer information om Pro Futura kontakta SCAS: 018-55 70 85, info@swedishcollegium.se

Frågor kan även ställas till AnnaLena Hållner, Riksbankens Jubileumsfond: annalena.hallner@rj.se

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Presskontakt:
Hanna Köllerström
Telefon:
08 506 26 435
Mobil:
0709 651608
Epost:
hanna.kollerstrom@rj.se