Syftet är att ge inblick i aktuell svensk klimatforskning under Internationella polaråret 2007-2008. Totalt deltar 14 personer, inklusive riksdagsledamöter, universitetsrektorer och andra särskilt inbjudna, i programmet som bl. a kommer att besöka Abisko forskningsstation och STF Turiststation i Norrbotten.

Med på resan den 23-25 juli finns bland annat:
Peter Honeth, Statssekreterare Utbildningsdepartementet
Björn von Sydow, Styrelseordförande Vetenskapsrådet och riksdagsledamot (s)
Gunnar Öquist, Ständig sekreterare Kungl. Vetenskapsakademin
Helena Ödmark, Sveriges ambassadör för Arktis och Antarktis
Sverker Sörlin, Ordförande Svenska kommittén för Internationella polaråret 2007-2008
Anders Karlqvist, Föreståndare Polarforskningssekretariatet

Allmänheten bjuds in till diskussion

Programmet innehåller även en paneldiskussion om klimatforskning och politik, öppen för allmänheten, den 24 juli kl 17.00 – 18.00 på STF Turiststation i Abisko. Moderator är Sverker Sörlin, ordförande för Internationella polaråret i Sverige.

Arktiska Sverige: Medverkande forskningsinstitutioner är Västerbottens museum, Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Abisko Naturvetenskapliga Station, Lunds universitet, Uppsala universitet och Stockholms universitet. Arkeologiska, geologiska, klimatologiska, botaniska och biologiska fältarbeten kommer att genomföras i ett vidsträckt geografiskt område, från Helags i söder till Treriksröset i norr.

Internationella polaråret
Internationella polaråret 2007-2008 sätter fokus på en lång rad frågor, från minoritets- befolkningars situation och ekonomisk utveckling i nordliga områden till kultur, miljö och vetenskap. Forskningen intar en framskjuten plats, inte minst forskning om klimat och miljö, där polarområdena har en global betydelse. Mer information om Internationella polaråret 2007-2008 finns på webbplatsen www.ipy.se. Polarforskningssekretariatet och Svenska kommittén för Internationella polaråret samfinansierar Arktiska Sverige.

För mer information

För mer information om Arktiska Sverige och om besöket i Abisko, kontakta Sofia Rickberg, informationssekreterare vid Polarforskningssekretariatet: sofia.rickberg@polar.se, 08-673 97 25 eller 070-344 92 65.