Den 24 februari är det ett år sedan Ryssland inledde en storskalig invasion av Ukraina. Här hittar du experter vid Malmö universitet som kan kommentera invasionen utifrån forskning.

Flera på listan är en del av Russia, Ukraine and the Caucasus Regional Research (RUCARR) vid Malmö universitet vars forskningsfokus är på politiska, sociala, kulturella, ekonomiska och andra betydelsefulla relationer inom och mellan Ryssland, Ukraina och Kaukasien.

Astrid Hedin, universitetslektor vid institutionen för globala politiska studier, för frågor om vad det kommunistiska förflutna betyder för Rysslands nuvarande säkerhetspolitik, samt hur vi ska väga information och narrativ som faktorer jämfört med realpolitiska intressen.

Kontakt: 040-6658162, astrid.hedin@mau.se

Bo Petersson, professor i statsvetenskap och IMER, för frågor om samtida rysk och postsovjetisk politik, politisk myt, politiskt språk, legitimitet och legitimeringsstrategier i auktoritära system, politisk succession, nationalism, identitet och spridning av icke-demokratiska normer. Aktuell med bok om Putin, ”The Putin Predicament”, som handlar om legitimitet och successionsproblematik i dagens Ryssland.

Kontakt: 040-665 73 95, bo.petersson@mau.se

Derek Stanford Hutcheson, professor i statsvetenskap, för frågor om rysk politik, nationell och regional, Putin, rysk demokrati samt val, EU och medborgarskap.

Kontakt: 040-665 73 79, derek.hutcheson@mau.se

Dino Knudsen, biträdande lektor i globala politiska studier, för frågor om kalla kriget, särskilt icke-statliga aktörer, inklusive vad kristna klyftor och konflikter historiskt betyder för den pågående konflikten i Ukraina och mellan Ukraina och Ryssland.

Kontakt: 072-218-32-51, dino.knudsen@mau.se

Calle Håkansson, doktorand i global politik med bakgrund som analytiker vid Utrikespolitiska institutet, för frågor om europeisk utrikes- och säkerhetspolitik med särskild inriktning på politisk utveckling i Sverige och EU.

Kontakt: 070-492 92 21, calle.hakansson@mau.se

Christofer Berglund, universitetslektor i statsvetenskap, för frågor om nationalism, demokratisering, och säkerhetspolitik, med fokus på postsovjetiska stater.

Kontakt: christofer.berglund@mau.se

Katrine Gotfredsen, universitetslektor i kaukasusstudier, för frågor om politisk förändring och ovisshet, religion, historia, identitet och moral, särskilt i Georgien.

Kontakt: 040-665 75 90, katrine.gotfredsen@mau.se

Karina Vamling, professor i kaukasusstudier, för frågor om Ryssland och Kaukasusregionen, särskilt Georgien, språkpolitik, kaukasiska språk, språk och migration.

Kontakt: 040-665 73 91, karina.vamling@mau.se

Maria Brock, postdoktor vid Malmö universitet med bakgrund i ryska studier och mediestudier samt sociologi/psykosociala studier, svarar på frågor om det ryska samhället och samhälleliga attityder under Putin(ism), civilsamhällets aktörer och protester, rysk emigration och attityder bland ryssar utomlands, hbtqi-rättigheter, det ryska medielandskapet och historiska minnet i Ryssland. Engelsktalande.

Kontakt. 040-6658542, maria.brock@mau.se

Mariia Tyshchenko, projektforskare från Ukraina, forskar på genusinkludering av interna och externa ukrainska flyktingar i samband med kriget. Hedersdoktor vid Malmö universitet.

Kontakt: mariia.tyshchenko@mau.se

Michel Vincent Anderlini, doktorand i globala politiska studier, med fokus på EU och Kaukasus, med bakgrund som politisk sakkunnig i EU-parlamentet i Bryssel, för frågor om EU-Georgien, EU-Ukraina, EU-Moldavien samt EU-Ryssland.

Kontakt: 070-099 12 46, michel-vincent.anderlini@mau.se

Svitlana Babenko, projektforskare från Ukraina, forskar på olika aspekter av flyktingsituationen i Europa till följd av kriget i Ukraina.

Kontakt: 040-665 83 68, svitlana.babenko@mau.se

————————————————————————-

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Presskontakt:
Magnus Jando
Telefon:
040 665 81 97
Epost:
magnus.jando@mau.se
Presskontakt:
Marc Malmqvist
Epost:
marc.malmqvist@mau.se