Under hösten 2023 inleder Centrum för medicinsk humaniora en artist-in-residence-verksamhet. Första konstnären är Anna Odell, som tidigare har skapat flera konstprojekt som tematiserar den psykiatriska vården. Mest uppmärksammat av dessa är kanske ”Okänd kvinna 2009-349701”, från 2009. Hon kommer att vara en del av centrets forskningsmiljö och arbeta med ett eget konstprojekt med titeln ”Psyket”.

– Psykisk hälsa och psykiatri är en av de medicinska grenar som ofta blir föremål för studier inom medicinsk humaniora, kanske särskilt för dess karaktär som randfenomen mellan kropp och själ, mellan medicin och själavård. Därför passar Anna Odells projekt mycket väl in i vår pågående verksamhet, säger Ylva Söderfeldt, föreståndare för Centrum för medicinsk humaniora.

Anna Odells projekt ”Psyket” är ett videoverk som utforskar dynamiken i en personalgrupp när komplexa sociala situationer uppstår mellan patienter och vårdare inom slutenpsykiatrin. Inom ramen för detta artist-in-residence kommer ett öppet symposium att anordnas på temat ”Konst i forskning – Forskning i konst” om hur konstnärer och forskare kan utveckla ny kunskap genom att närma sig varandras praktiker och kunskapstraditioner.

– Jag tror starkt på intradisciplinära samarbete och blev så otroligt glad när jag fick möjligheten att göra ett konstnärligt arbete i dialog med forskare från flera olika områden, säger Anna Odell.

Med artist-in-residence-satsningen vill Centrum för medicinsk humaniora främja konstnärliga perspektiv på medicin, farmaci och vård, samt de samhälleliga och kulturella frågor som relaterar till dem. Målsättningen med verksamheten är att undersöka och utveckla nya former för att utbyta erfarenhet och kunskap mellan konstnärer, forskare och studenter, för att på så sätt vidga de perspektiv med vilka vi undersöker och förstår fenomen och processer relaterade till medicinsk humaniora.

– Att bjuda in verksamma konstnärer genom en artist-in-residence-verksamhet är ett sätt för oss att föra in också konstnärliga perspektiv på medicin, vård och hälsa i detta redan tvärvetenskapliga fält, säger Ylva Söderfeldt.

Centrum för medicinsk humaniora är ett samarbete mellan historisk-filosofiska fakulteten, vetenskapsområdet för medicin och farmaci och institutionen för idé- och lärdomshistoria. Centrumet utgör en plattform för forskning och mångdisciplinär dialog kring frågor som rör medicin och hälsa, samt driver på och koordinerar initiativ inom utbildning.

Medicinsk humaniora som forskningsfält är ett mångvetenskapligt fält där frågor relaterade till medicin, sjukdom och hälsa sätts i ett historiskt, kulturellt och socialt sammanhang. Det omfattar bland annat studier av individens erfarenheter av sjukdom och hälsa, utvecklingen av medicinska praktiker och samhälleliga perspektiv på hälso- och sjukvård. Centret samarbetar tvärvetenskapligt och forskarna rör sig mellan de olika kunskapstraditioner som präglar dessa skilda vetenskapliga områden. Under senare år har denna typ av forskning och undervisning fått allt mer genomslag vid svenska universitet.

För mer information:

Anna Odell, konstnär och artist-in-residence vid Centrum för medicinsk humaniora, e-post: info@annaodell

Ylva Söderfeldt, föreståndare, Centrum för medicinsk humaniora, Uppsala universitet,
ylva.söderfeldt@idehist.uu.se; 070-425 04 86

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Presskontakt:
Elin Bäckström
Telefon:
070-425 09 83
Epost:
elin.backstrom@uu.se