Seminarierna äger rum på Naturhistoriska riksmuseet och börjar kl 13:30 och inleds av Henning Rodhe, professor i kemisk meteorologi och dekanus för Naturvetenskapliga fakulteten, som berättar om svensk forskning kring det asiatiska stoftmolnet.

Därefter talar Åke Bergman, professor i miljökemi om hormonstörande ämnen och dess effekter i miljön.

Efter en kort paus presenterar fyra doktorander pågående forskning vid ITM:s fyra laboratorier.

På förmiddagen kl. 10.30 blir det visning av ITM:s lokaler på Frescativägen 50, nära Riksmuseet.

Mer information om dagen finns på www.itm.su.se

Ytterligare information lämnas av professor Dag Broman, föreståndare på ITM, tfn 08-16 40 18.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: