Mjuka åtgärder, som kampanjer och gratis provperioder, kan påverka resbeteenden i en mer hållbar riktning, det visar en aktuell avhandling från Lunds universitet.

Bilar och bilars utsläpp orsakar en mängd problem som ohälsosam stadsluft, buller, trafikolyckor och trängsel. Dessutom bidrar utsläpp från bilar till klimatförändringen. K2:s Alfred Söderberg disputerar vid Lunds tekniska högskola med en avhandling om olika åtgärder för att uppmuntra bilister att välja andra färdmedel.

− Mjuka åtgärder, som att informera om nya cykelstråk eller erbjuda gratis provperioder med kollektivtrafik, kan vara mycket effektiva, framför allt när åtgärderna riktar sig till de bilister som är öppna för att prova något nytt. Många kör bil mest av gammal vana och att sträcka ut en hand till dom med ett erbjudande kan göra att bilister i stället väljer ett mer hållbart alternativ, säger Alfred Söderberg.

Alfreds forskning visar att klimatmoral, det vill säga känslan av ett personligt ansvar för att minska sina utsläpp av växthusgaser, är en viktig drivkraft som påverkar motivationen att välja andra färdmedel än bilen. Det är också effektivt att lyfta fram de personliga hälsovinster som kommer av att röra sig i större utsträckning.

− Men det krävs också åtgärder som gör det mer attraktivt att gå, cykla och åka kollektivtrafik, jämfört med att köra bil, menar Alfred.

Under coronapandemin har många resenärer valt bort kollektivtrafiken, av rädsla för att utsättas för smitta. Några har i stället valt att cykla eller gå, men många har valt att köra bil.

− Riktade kampanjer som vänder sig till de resenärer som under pandemin valt bilen kan vara effektiva metoder för att locka tillbaka just de resenärerna till kollektivtrafiken, avslutar Alfred Söderberg.

Alfred Söderberg försvarar sin avhandling Soft measures to shift modality fredagen den 28 maj.
Länk till avhandlingen: https://portal.research.lu.se/portal/sv/publications/soft-measures-to-shift-modality(34291137-817d-42de-9b27-0823ee52a180).html

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Här möts akademi, offentliga aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige. K2 drivs och finansieras av Lunds universitet, Malmö universitet och VTI i samarbete med Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Vi får stöd av Vinnova, Formas och Trafikverket.

Alfred Söderberg, Lunds tekniska högskola vid Lunds universitet
e-post: alfred.soderberg@tft.lth.se
telefon: 0733 44 46 82