Donerat blod kommer alltid att behövas i akuta situationer. Men för planerade operationer är det önskvärt att minska behovet av donerat blod bl a på grund av riskerna för blodsmitta, påverkan på patientens immunförsvar och förväxling av blodpåsar. Dessa risker må vara små, men de är inte helt obefintliga.

Gustav Ekbäck har undersökt fyra sätt att minska behovet av donerat blod i samband med höftledsoperationer, en typ av operationer som alltid är planerade och där patienterna förlorar en hel del blod. De fyra sätten är följande:

o Autotransfusion, där patientens eget sårblod sugs upp, tvättas och återförs.

o Predonation av eget blod, där patienten några veckor i förväg donerat blod.

o Blodplätts-insamling, där man ett par timmar före operationen samlar in 20-30 procent av patientens blodplättar och återför dem efter operationen. Blodplättarna blir normalt illa åtgångna under en operation och tappar en del av sin förmåga att stilla blodflödet.

o Medicinering med cyklocapron, ett läkemedel som minskar fibrinolysen (koagelupplösningen i sår och blodomlopp) och därmed minskar blödningen under operationen.

‚Äď Autotransfusion, dvs att ta tillvara patientens eget operationsblod, √§r en enkel metod f√∂r patienten, s√§ger Gustav Ekb√§ck.

‚Äď Men den r√§cker inte vid en h√∂ftledsoperation, utan m√•ste kompletteras med en eller flera av de andra metoderna.

Vid regionsjukhuset i √Ėrebro har man nu, p√• grundval av Gustav Ekb√§cks studier, rutinm√§ssigt b√∂rjat anv√§nda en kombination av autotransfusion, predonation och medicinering i samband med h√∂ftledsoperationer. Eftersom h√∂ftledspatienterna ofta √§r gamla och handikappade av sina h√∂ftbesv√§r medf√∂r blodgivningen i f√∂rv√§g dock ett visst besv√§r. Man kommer d√§rf√∂r att g√• vidare med att unders√∂ka om det inte kan r√§cka med medicinering samman med autotransfusion, vilket vore en stor f√∂renkling b√•de f√∂r patienterna och f√∂r v√•rden.

Gustav Ekbäck nås på tel 019-602 10 000, e-post gustav.ekback@orebroll.se. Ett abstract av avhandlingen finns på adressen http://www.bibl.liu.se/liupubl/disp/disp2000/med653s.pdf.

Presskontakt:

press@liu.se

Telefon:

013 - 28 10 00

Mobil: