Turbulensen kring tillsÀttningen av professor Kristian Gerner i Lund visar att makten och styrningen av universitetens verksamhet Àr en problematisk frÄga. Anna Bjuremark beskriver i sin doktorsavhandling hur styrning utövas i en akademisk praktik i slutet av 1990-talet, och visar hur denna styrning förhÄller sig till uppfattningar i samhÀllet om hur styrning och makt bör utövas.

Den sprĂ„kliga konstruktionen ”akademisk kollegialitet” bidrar till att befrĂ€mja förestĂ€llningar om att akademisk styrning Ă€r annorlunda, eller rentav vĂ€sensskild frĂ„n den styrning som sker inom andra organisationer eller företag. Ett annat exempel pĂ„ hur sprĂ„ket bidrar till hur styrning ska utövas, Ă€r hur vi i dagens praktiker ofta talar om behov av effektivitet, kvalitet och ett starkt ledarskap.

I fokus för studien stÄr det akademiska subjektet, dvs den enskilde individ som Àr verksam i akademin. Vilka förestÀllningar om detta subjekt gestaltas i den akademiska praktiken och vilka historiska utgÄngspunkter sÀtts pÄ spel i detta gestaltningsarbete?

Dessa frÄgor besvaras i relation till arbeten av bland andra Michel Foucault, Nikolas Rose och Judith Butler. I den empiriska delen av avhandlingen (med empiri hÀmtad frÄn Lunds universitet) undersöks hur politik, ekonomi och vetenskap pÄverkar produktionen av den kunskap som anvÀnds i styrningen.

UtgÄngspunkten för analysen Àr antaganden och förestÀllningar om det subjekt som ska styras och om den kunskap med vilken man styr. Studien vÀnder sig till alla med intresse för högre utbildning och forskning, problematiken kring makt och styrning, samt genealogi, styrningsmentaliteter och genus som analytiska verktyg.

Anna Bjuremark Àr fil.lic och lÀrare vid Centrum för undervisning och lÀrande (CUL) vid Linköpings universitet.

Disputation: 31 maj kl. 14.00
Lokal: sal D3, LÀrarhögskolan i Stockholm, RÄlambsvÀgen 24-30
Opponent: Docent Ulf Sandström, Swedish Institute for Studies in Education and Research

För ytterligare information, kontakta Anna Bjuremark, annbj@rek.liu.se, tel 013-28 18 44 eller HLS Förlag, Marie-Anne Colliander, 08-737 56 65.