Autonoma system som bygger på artificiell intelligens kan rädda liv. Det visar ny forskning inom systemteknik vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

I den fjärde industriella revolutionen, eller ”Industri 4.0”, övergår produktionen till robotiserade fabriker med autonoma maskiner och tjänster. Dessa system är AI-beslutssystem baserade på expertkunskaper.

Målet för Dawid Gradolewskis forskning i ämnet systemteknik har varit att tillhandahålla lösningar på icke-invasiva autonoma system som kan användas för att rädda liv.

I avhandlingen har han särskilt fokuserat på autonoma system som minskar kollisionsrisken med fåglar vid vindkraftverk och flygplatser. Systemen har testats och utvärderats och systemen finns nu i flera europeiska länder vilket gör att det möjligt att producera grön energi utan att riskera fåglarnas liv.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Fredagen den 10 september
Tid: Klockan 13:15-15:15
Plats: Disputationen sker digitalt via Zoom. Se BTH:s kalender där även länk till avhandlingen finns.

För mer information, kontakta Dawid Gradolewski (engelsktalande) via e-post: dawid.gradolewski@bioseco.com

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 5 900 studenter och 460 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två moderna campus i Blekinge: huvudcampus Campus Gräsvik i Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se

Presskontakt:

Margareta Ahlström

Telefon:

0455-38 50 91

Mobil: