Stabiliteten i några av världens största skogar och därmed det globala klimatet påverkas av ett begränsat antal internationella investerares ekonomiska aktiviteter. Det visar en ny studie av forskare från bland annat Stockholms resilienscentrum vid Stockholms universitet.

Finansinstitut som banker och pensionsfonder spelar en viktig roll för att förhindra farliga klimatförändringar. Det handlar inte bara om att de kan styra investeringar mot förnybar energi och låga koldioxidutsläpp; investeringar kan också bidra till hållbar användning av Amazonas regnskog och de stora barrskogsområdena i Ryssland och Kanada. Dessa områden är extra viktiga för det globala klimatet – just nu lagrar de kol i mark och växter, men om de försvinner bidrar de i stället till stora koldioxidutsläpp.

Finassektorn spelar avgörande roll i känsliga skogsområden

– Vi fokuserar på dessa skogsområden eftersom de är mycket känsliga för mänsklig påverkan och finanssektorn spelar därför en avgörande roll där, säger Victor Galaz, vid Stockholms resilienscentrum och en av forskarna bakom studien som publicerats i tidskriften Global Environmenal Change.

Den nya studien drar slutsatsen att Amazonas regnskog liksom skogarna i Ryssland och Kanada är systemrisker för såväl det globala klimatet som för det globala finansiella systemet. Om dynamiken i dessa regioner förändras så att mark och skogar släpper ut stora volymer koldioxid i atmosfären blir det i framtiden betydligt svårare att stabilisera klimatet vilket också påverkar de finansiella systemen.

Fåtal stora aktieägare äger betydande del av aktierna

Studien visar också att det är ett fåtal stora aktieägare som äger en betydande del av aktierna i de största bolagen som är verksamma i de känsliga områdena. Det handlar främst om sojaodling och boskapsuppfödning i Amazonas samt om skog och pappersmassa i Ryssland och Kanada.

– Tillsammans kan dessa investerare utöva ett starkare inflytande på bolagen i sina aktieportföljer. De kan till exempel verka för ett mer hållbart skogsbruk som främjar den biologiska mångfalden, exempelvis återställa förstörda skogar och plantera skog, säger Beatrice Crona, medförfattare vid Stockholms resilienscentrum.

Artikeln

Artikeln ”Finance and the Earth system – Exploring the links between financial actors and non-linear changes in the climate system” bygger på forskning från programmet Global Economic Dynamics and the Biosphere vid Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholms resilienscentrum, Australian National University och universitetet i Groningen i Nederländerna.

I samband med studien har forskarna också sammanställt vilka svenska banker och pensionsfonder som har ägande i de företag som bidrar till förändring av skogarna i Amazonas, Kanada och Ryssland. Klicka här för att läsa forskarnas egen sammanställning och se infografik.

Mer information och tillgång till artikeln

Fredrik Moberg, presskontakt, Stockholms resilienscentrum, Stockholms universitet. Tel: 070-680 65 53, e-post: fredrik.moberg@su.se

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Presskontakt:
Presstjänsten
Telefon:
08-16 40 90
Epost:
press@su.se