Endast en tredjedel av Sveriges barn är idag tillräckligt fysiskt aktiva och då oftast inom någon form av idrott. Men hur ska vi få de barnen som inte idrottar att vilja lämna datorskärmen, mobilen och soffan? En ny avhandling visar att barnen själva efterlyser andra fysiska aktiviteter än idrott.

Idrottsrörelsen, med sina 18 000 föreningar, är en av nyckelspelarna i arbetet med att få fler barn att röra på sig på ett sätt som ökar deras välmående. De drar också in stora medel för att finansiera sin verksamhet där många barn traditionellt genom skolan och sina föräldrar deltar i organiserade aktiviteter då föreningslivet och idrottsrörelsen är stark i Sverige.

Johan Högman, doktor i pedagogiskt arbete med inriktning mot idrottsvetenskap, har i sin avhandling intervjuat ett hundratal barn, idrottsledare och ungdomsledare inom kommunala verksamheter.

– Normen är att idrottsföreningarna och andra idrottsaktörer gärna visa upp många olika idrotter för att möta alla möjliga intressen, och då ofta genom skolan och kommunen. Dessa aktörer kommunicerar framgångsrikt med de barn och ungdomar som redan är med och idrottar men missar de andra som menar att de vet om utbudet och efterlyser andra former av fysisk aktivitet.

Mer alternativa aktiviteter för att nå dem som rör sig minst

Johan Högmans avhandling visar att barn använder fysisk aktivitet för att ha roligt och leka på rasten och efter skolan. Den visar också att vissa barn inte gillar organiserade aktiviteter som olika bollsporter eller liknande och därför inte har någon idrottserfarenhet.

– De vill hellre leka, spela pokémon go, hoppa studsmatta, ta promenader eller annat som gör att de får röra på sig. Att det organiserade ska vara utifrån deras intressen och villkor men kanske inte ha så mycket med idrott och göra. Kort sagt behöver dessa aktiviteter var lite mer alternativa, men samtidigt meningsfulla och av en sådan karaktär att barnen tror sig klara av de moment som ingår. För att få till den här formen av fysiska aktiviteter krävs att också vuxna tar till sig en ny syn på fysisk aktivitet som handlar mindre om idrott och mer om att barn ska hitta sitt eget sätt att röra sig på.

Kontakt:

Johan Högman, doktor i pedagogiskt arbete med inriktning idrottsvetenskap vid Karlstads universitet, 070-456 61 73.

Presskontakt
Charlotte Gustavsson
charlotte.gustavsson@kau.se
0705201728

x1000w-Barn paÌ_ promenad_ben-wicks-iDCtsz-INHI-unsplash Bild på barns ben