Inte mindre än åtta barnmorskor från Skaraborg åker till Kanada I helgen. Målet är Toronto där de ska delta i världens största barnmorskekongress.
– Vi tre från Högskolan i Skövde får sällskap av fem barnmorskor från Skaraborgs sjukhus i Skövde, berättar Caroline Bäckström, adjunkt och doktorand vid Institutionen för hälsa och lärande.

Den fem dagar långa forskningskongressen, som startar på söndag, heter International Confideration of Midwives, förkortat ICM, och hålls vart tredje år.

Vi som representerar Högskolan Skövde kommer att presentera vår forskning som är genomförd vid Högskolan, SkaS och i Göteborgs Universitet. Det är Lena Mårtensson, professor och prorektor, Anette Ekström, professor, och så jag, berättar Caroline.
– Vi är alla tre barnmorskor i botten. Från Skaraborgs Sjukhus Skövde åker barnmorskorna Sofia Wallin, Anne Melbe, Hilde Tidemann, Margareta van Stam och Ylva Johansson.

Tillförlitligt förtroende
Lena Mårtensson ska presentera en studie som tar upp empowerment, ett engelskt begrepp som flitigt används av barnmorskor även i Sverige. Det är svåröversatt, men kan närmast beskrivas som egenmakt vilket innebär att en individ ska känna att hen har makt över sin egen situation. På detta sätt ges individen större möjligheter att genom samverkan med vårdpersonalen delta i beslut om den egna vården. I studien fokuserades begreppet inom området graviditet, barnafödande och tiden närmast därefter.

I Lenas studie genomfördes en analys av begreppet genom såväl genomgång av litteraturen som en empirisk erfarenhetsbaserad del där barnmorskor och föräldrapar intervjuades. Resultatet visade att empowerment inom barnmorskans område innebär att barnmorskan utvecklar en förtroendegivande relation med föräldraparet och bidrar till att föräldraparet startar en medvenhetsprocess som gör det möjligt att reflektera över den förändrade situationen.

– Barnmorskan agerar baserat på föräldraparets situation och på deras egna förutsättningar i syfte att få dem involverade så att de kan göra egna informerade val. Vidare är det viktigt att bekräfta den personliga betydelsen av att bli föräldrar, berättar Lena.

Professionellt stöd
Caroline Bäckström kommer att presentera två studier från sitt doktorandprojekt Föräldrastödstudien. I den ena har blivande förstagångsmammor blivit intervjuade om det professionella stödet de erhållit inför förlossning och föräldraskap.
Resultatet visade att blivande förstagångsmammor behöver olika typer av professionellt stöd för att förbereda sig inför förlossning och föräldraskap. Ett tillfredsställande professionellt stöd kan bidra till mammors känsla av mental förberedelse.

– I samband med min muntliga presentation för mammastudien kommer barnmorskorna Sofia Wallin och Anne Melbe från Skaraborgs sjukhus i Skövde att visa ett exempel på den information som ges till blivande föräldrar, säger Caroline Bäckström.

Vid den andra studien intervjuade Caroline partners till blivande förstagångsmammor om det professionella stöd de erhållit inför förlossning och föräldraskap. Resultatet visade att partners uppfattade att professionellt stöd som involverade partnerns roll, kunde bidra till en förstärkt relation till den blivande förstagångsmamman.

Stöd kring barnafödande och amning
Anette Ekström kommer att presentera två studier, en muntlig presentation och en poster. Resultatet från den första studien beskriver en processorienterad utbildning för vårdpersonal, med syftet att förbättra det professionella stödet kring barnafödande och amning. Resultatet visade förbättrade attityder hos vårdpersonal. Mammor var mer nöjda med det professionella stödet, förberedelser för föräldrarollen, känslor och relation till barnet, partners deltagande i föräldragrupper samt stödet från andra föräldrar.

I den andra studien validerades ett mätinstrument, MIRF-skalan, avsett till att mäta mammors känsla och relation till sitt barn. Resultatet visade att MIRF-skalan kan användas i forskning för att utvärdera effekter av interventioner inom vården samt i dialogen med nyblivna mammor om deras känsla och relation till barnet.

Caroline Bäckström ser fram emot denna stora barnmorskekongress, det är första gången hon deltar vid ICM.

– Det är jätteroligt att vi är så många barnmorskor som åker och tillsammans får representera Högskolan i Skövde och Skaraborg. För min egen del är det extra intressant då jag är doktorand och de studierna jag ska presentera är de första i mitt doktorandprojekt. Att bland annat få göra det med en halvtimmes lång muntlig föreläsning inklusive frågestund känns både utmanande och spännande!

För mer information:

Anette Ekström
Professor i omvårdnad
Institutionen för hälsa och lärande, Högskolan i Skövde
anette.ekstrom@his.se
Telefon: 0500-448414

Caroline Bäckström
Doktorand i omvårdnad
Institutionen för hälsa och lärande, Högskolan i Skövde
caroline.backstrom@his.se
Telefon: 0500-448442

Lena Mårtensson
Prorektor/Professor omvårdnad, Högskolan i Skövde
lena.martensson@his.se
Telefon: 0500-448450

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.