Ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, visar att en utveckling och utvärdering av effektiva algoritmer kan stötta tågtrafikledare i att hantera trafikstörningar och tågförseningar.

Hanteringen av störningar och förseningar i järnvägsnätet är en komplex arbetsuppgift eftersom den involverar flera roller och organisationer samt att värdefull information om trafikläget ofta kan vara svårtillgänglig. För att förbättra hanteringen av störningar och förseningar i järnvägsnätet krävs kompletterande åtgärder och ändamålsenliga stödsystem.

Det är principiella aspekter i designen av dessa algoritmer för framtida stödsystem som varit fokus för Sai Prashanth Josyulas forskning i ämnet datavetenskap. Algoritmerna ska proaktivt kunna identifiera potentiella konflikter och avvikelser från tidtabellen i realtid, snabbt kunna föreslå alternativa åtgärder för att undvika och lösa konflikter samt kunna prognosticera effekterna av aktuella beslut och reviderad tidtabell.

En utmaning i utvecklingen av dessa algoritmer är att modellera trafiksystemets egenskaper och tågens interaktioner på en rimlig detaljnivå. Det vill säga, en alltför detaljerad beskrivning av järnvägssystemen kan medföra att problemet blir för komplicerat att lösa snabbt, medan en alltför grov beskrivning av systemet kan leda till att algoritmens lösningar blir oanvändbara.

Algoritmerna har utvecklats och testats i simulerade scenarier för både enkelspåriga och flerspåriga banor baserat på Blekinge kustbana och delar av Södra stambanan.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Måndagen den 20 september
Tid: Klockan 10:15-12:00
Plats: Disputationen sker digitalt via Zoom. Se information i BTH:s kalendarium där även länk till avhandlingen finns.

För mer information, kontakta Sai Prashanth Josyula (engelsktalande) via e-post: sai.prashanth.josyula@bth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 5 900 studenter och 460 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två moderna campus i Blekinge: huvudcampus Campus Gräsvik i Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se