Samordningsproblem handlar inte bara om informationsöverföring över organisatoriska gränser, utan också om att personal i olika organisationer är separerade från varandra i tid och rum. Personalen ser inte konsekvenserna av sitt eget handlande, dvs vad som sker i nästa vårdinstans. Det ömsesidiga beroende som finns mellan organisationer framstår inte som självklart.

Genom att olika vårdgivare på något sätt möts och har kontakt med varandra, kan samordningen mellan organisationer fungera bättre. Högsbo-projektet är ett framgångsrikt exempel på hur ett sådant möte går till och de goda resultat som kommer ur det. Genom att starta ett nätverk för personal som arbetar direkt med patienter i de olika organisationerna inom kommunen, primärvården och akutsjukvården etablerades kontakter. När personalen lärde känna varandra förstod man bättre de andras verksamheter och fick lättare att respektera varandras olikheter.

Tid för disputation: 8 november kl 13.15
Plats: Volvo-salen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Avhandlingens författare: Kajsa Lindberg
Avhandlingens titel: ”Kopplandets kraft: Om organisering mellan organisationer”

Välkommen!

Författaren är verksam vid Gothenburg Research institute vid Handelshögskolan.

För ytterligare information kontakta: Kajsa Lindberg, tel 031-773 4484, e-post kajsa.lindberg@handels.gu.se

Maria Norrström
Informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Rektors kansli
Box 600, 405 30 Göteborg
Besöksadress: Vasagatan 1
Telefon:031-773 1247
Fax: 031-773 1402
Mobil: 0709-22 66 89
e-post: Maria.Norrstrom@handels.gu.se
www.handels.gu.se