Ewa Idvall har i samarbete med ett stort antal sjuksköterskor utvecklat 15 faktorer som visar på bra kvalitet när det gäller smärtbehandling. Några av dem är följande:

– att patienten före operationen får veta vilken smärtbehandling som kan erbjudas

– att patienten får förebyggande smärtbehandling genom mediciner

– att sjuksköterskorna inte ger upp försöken att ge smärtbehandling förrän patienten är nöjd

– att man regelbundet bedömer patientens smärta med något s k smärtskattningsinstrument

– att smärtan inte bedöms enbart när patienten är stilla utan också när han eller hon är i rörelse
– att man tror på patientens bedömning av sin smärta.

Utifrån bland annat dessa faktorer har Ewa Idvall arbetat fram en enkät som getts till 200 nyopererade patienter och deras sjuksköterskor. Resultatet visar att det fanns skillnader mellan deras bedömningar, till exempel att patienten haft mer ont än vad sjuksköterskan trott. Det fanns också tydliga skillnader mellan olika patientgrupper och mellan olika kliniker när det gällde smärtbehandlingens kvalitet.

– Några av de 15 faktorerna har med resurser i tid och pengar att göra. Men det finns också kvalitetsförbättringar som inte kostar mer än lite eftertanke och planering, säger Ewa Idvall.

Avhandlingen heter Development of strategic and clinical quality indicators in postoperative pain management. Disputationen äger rum den 11 maj. Ewa Idvall träffas på tel 0490-873 90 eller e-post ewa.idvall@ebox.tninet.se.

Presskontakt:

press@liu.se

Telefon:

013 - 28 10 00

Mobil: