Inflammationer runt tandimplantat som inte behandlas i tid kan leda till förlust av ben som förankrar implantatet i käken. Ny forskning visar att behandling med ett benersättningsmaterial ger en bättre läkning än efter behandling med ben som tagits från patienten.

Om bakterier får möjlighet att ansamlas kring implantaten under en längre tid, reagerar vävnaden med inflammation, tillståndet kallas för peri-implantär mukosit. Om det inte åtgärdas kan det utvecklas till peri-implantit, ett tillstånd som leder till förlust av ben kring implantatet.

–Peri-implantit är vanligt och cirka 20 procent av implantaten kan drabbas av tillståndet efter fem till tio år. Det är alltså vart femte implantat som drabbas, säger Ahmad Aghazadeh, doktorand och specialist i parodontologi.

Hjärt- och kärlsjukdomar och tandlossning riskfaktorer
I en avhandling som presenteras vid Malmö universitet har han undersökt vilka faktorer som är relaterade till utvecklingen av peri-implantit, vilken roll bendefektens utseende spelar och vilken behandling som har bäst effekt. Resultaten visar att personer med hjärt- och kärlsjukdom och personer som har förlorat sina tänder på grund av parodontit (tandlossning) har en större risk att också̊ drabbas av peri-implantit. Andra riskfaktorer är dålig munhygien och rökning.

–Det är oerhört viktigt att implantatkonstruktionen är hygieniskt utformad, så att den tillåter bra åtkomlighet för patientens dagliga munhygien. Detta förebygger utvecklingen av peri-implantit.

Kräver kirurgiskt ingrepp
Det är svårt att behandla infektioner kring implantat. Implantaten har gängor och ofta en rå ytstruktur för att få bättre fäste i benet. Icke kirurgisk behandling av peri-implantit är inte effektiv. Genom ett kirurgiskt ingrepp skapas bättre insyn och tillträde till implantatytan för effektiv rengöring. Syftet med ett rekonstruktivt kirurgiskt ingrepp är att avlägsna inflammationen och återskapa det förlorade benfästet.

Ahmad Aghazadeh har följt upp 45 patienter som behandlats för peri-implantit med antingen patientens eget ben eller ett kommersiellt tillgängligt benersättningsmaterial.

Begränsad framgång
Efter ett år hade ca 14 procent ibland de patienter som behandlats med sitt eget ben fått en god läkning. Väsentligt bättre gick det med benersättningsgruppen där 40 procent uppvisade ett lyckat resultat. Efter fem år var siffrorna ungefär desamma.

–Båda grupperna fick reducerat fickdjup och deras blödningsbenägenhet minskade. Men det var klart mer benutfyllnad av bendefekter i gruppen där ett kommersiellt tillgängligt benersättningsmaterialet hade använts, så det är att rekommendera, säger Ahmad Aghazadeh.

Han konstaterar samtidigt att framgången med behandlingen var relativt begränsad i båda patientgrupperna.

–Det är naturligtvis lite nedslående, men vi måste acceptera att det är mycket svårt att behandla peri-implantit. Förhoppningsvis kommer nya tekniker och benersättningsmaterial att utvecklas som både bygger upp bendefekterna och samtidigt triggar kroppens egna benceller till ny benbildning. Det kan bidra till en bättre utläkning kring implantaten, säger Ahmad Aghazadeh.

Kontakta Ahmad Aghazadeh: periodontisten@gmail.com, 0707 708021

————————————————————————-

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Presskontakt:
Jessica Bloem
Telefon:
0722031512
Mobil:
040-6658501
Epost:
jessica.bloem@mau.se
Presskontakt:
Ellen Albertsdóttir
Telefon:
070 083 14 20
Mobil:
040 665 80 82
Epost:
ellen.albertsdottir@mau.se
Presskontakt:
Magnus Jando
Telefon:
040 665 81 97
Mobil:
0709 655 372
Epost:
magnus.jando@mau.se
Presskontakt:
Anna Dahlbeck
Telefon:
040 665 87 93
Epost:
anna.dahlbeck@mau.se
Presskontakt:
Hanna Svederborn
Telefon:
070 410 09 86
Mobil:
040-665 76 33
Epost:
hanna.svederborn@mau.se