Under fredagen namngavs vägen utanför Rymdcampus i Kiruna efter Bengt Hultqvist, Institutet för rymdfysiks grundare. Vägskylten avtäcktes av Kirunas kommunalråd Gunnar Selberg i sällskap av Institutet för rymdfysik, IRF, EISCAT Scientific Association och Luleå tekniska universitet.

Rymdprofessor Bengt Hultqvist, som gick bort under 2019, banade väg för rymdverksamheten i Kiruna och tog Sverige ut i rymden.

IRF:s föreståndare Stas Barabash:

”Utan Bengt hade inte IRF funnits och det han gjorde för att utveckla rymdverksamheten i Kiruna och för Sverige i rymden är väldigt stort och unikt. Bengt Hultqvists väg symboliserar att han banade vägen framåt”, sa Stas Barabash.

Enligt Kirunas kommunalråd Gunnar Selberg är rymden ett högt prioriterat område för kommunledningen:

”Jag har förstått att Bengt Hultqvist betytt mycket för IRF men också för hela rymdverksamheten i Kiruna. Rymden är ett högt prioriterat område för oss. Jag vet att det finns en önskan om en efterlängtad cykelväg och en vinterled till Rymdcampus och vidare till Kauppinen. Vi jobbar stenhårt på att få till det tillsammans med Trafikverket”, sa Gunnar Selberg. 

Initiativtagare till att namnge vägen var IRF-forskaren Mats Holmström. Han skrev en motion som antogs av kommunfullmäktige i Kiruna.

Kontakt:

Annelie Klint Nilsson
Informatör, Institutet för rymdfysik, IRF
annelie@irf.se , 0980- 790 76

Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt två planeter: jorden och Mars. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.

Presskontakt:

Annelie Klint Nilsson

Telefon:

+46 980 79076

Mobil:

+46 980 79076