Konstruktion och simulering av matematiska modeller är tvärvetenskaplig till sin natur. Kunskaper från olika forskningsområden måste integreras på ett bra sätt för att slutresultatet ska bli tillfredsställande. Även olika typer av förenklingar är nödvändiga men det är då viktigt att den resulterande modellen motsvarar det komplexa systemet på ett relevant sätt.

De matematiska modeller som studeras är av generell struktur, s de innehåller obekanta parametrar vilka måste bestämmas för att man ska få en praktiskt användbar modell motsvarande en specifik tillämpning. Genom att anpassa den generella modellen till information om den specifika tillämpningen, det vill säga välja parametrar så att skillnaden mellan modellen och motsvarande mätdata blir så liten som möjligt, kan en användbar modell bestämmas. Tyvärr är det ibland svårt att bestämma de ”bästa” parametrarna bland ett flertal ”acceptabla” dito. Dessutom kan beräkningarna, med hjälp av dator, av de valda matematiska modellerna vara komplicerade samt resurskrävande.

Forskningen i fråga fokuserar alltså på hur beräkningar i samband med simulering och modellbestämning ska kunna vidareutvecklas, tex med avseende på effektiva och noggranna algoritmer/datorprogram, samt hjälpmedel för validering av de resultat man får.

Mera information finns tillgänglig via http://www.cs.umu.se/~wikstrom (under rubriken Research).

Gunilla Wikström är född och uppvuxen i Strömsund i Jämtland. Efter avslutade studier vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm (civilingenjör i teknisk fysik) är hon nu verksam vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet.

Fredagen den 20 december försvarar Gunilla Wikström, institutionen för datavetenskap, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Computation of Parameters in some Mathematical Models. Svensk titel: Beräkning av parametrar i några matematiska modeller.
Disputationen äger rum kl 13:15 i MIT-huset, hörsal MA121.
Fakultetsopponent är Prof. Per Christian Hansen, Danmarks Tekniska Universitet.

Gunilla Wikström kan nås på:
Telefon: 090 – 786 63 07
E-post: wikstrom@cs.umu.se