Bertil Falck (f. 1941) startade sin karriär som polis i Munkedal. Efter att ha avancerat till programmerare på Rikspolisstyrelsen 1967 och senare till programmeringsspecialist på Volvo 1969 blev han så småningom regionchef i Datema 1978. Därifrån rekryterades han till Göteborgs stadsbibliotek som administrativ chef 1980-85.

Falcks mest betydande insats är naturligtvis skapandet av Bok och Biblioteksmässan 1985, som utvecklats till att bli en av Västsveriges främsta folkbildande kulturinstitutioner. Det som kommit att känneteckna denna bokmässsa till skillnad från andra i samma bransch är att den har ett intellektuellt ambitiöst och även akademiskt välkvalificerat seminarieprogram. En lång rad framstående författare, forskare och kultrupersonlighetrer från snart sagt hela världen har inbjudits att medverka under former som gjort att deras insatser blivit kännda för den svenska och särkskilt då den västsvenska allmänheten. Inte minst har forskare från Göteborgs universitet ofta haft förmånen att deltaga som föreläsare och paneldebattörer, vilket medfört att kännedomen om universitetets forskning ökat. Mötet med bokmässans många framstående notabiliteter har stimulerat den intellektuella miljön på universitetet.

Att det blivit s√• √§r i h√∂g grad Bertil Falcks personliga f√∂rtj√§nst. Med stor skicklighet och entusiasm har han byggt upp kontakterna med universitetet, kulturlivet och det internationella forskarsamh√§llet. Det faktum att han sj√§lv som autodidakt ”g√•tt den l√•nga v√§gen” till b√∂ckernas v√§rld tycks i h√∂g grad ha medverkat till hans varma engagemang f√∂r folkbildningen och det v√§stsvenska kulturlivet.

Mer information: kontakta Christer Flodin, tel 031-773 1109,
e-post: Christer.Flodin@hum.gu.se eller
Agneta Norlander, tel 773 1034, e-post: Agneta.Norlander@hum.gu.se

Barbro Ryder Liljegren
Informationsssekreterare
Humanistiska fakultetskansliet
Box 200
SE 405 30 G√ĖTEBORG Sweden
tel 031-773 4865
fax 031 773 1144
e-post: Barbro.Ryder@hum.gu.se OBS! ny e-postadress!
Internet: www.hum.gu.se