När nygjuten betong hårdnar utvecklas värme och spänningar av betongens temperatur och krympning. Dessa spänningar kan ge upphov till sprickbildning, framför allt i massiva konstruktioner. Stora pengar kan sparas genom minskade underhållskostnader om dessa sprickor kan undvikas.

Doktorsavhandlingen visar att den krympning som sker under den första veckan efter gjutningen starkt påverkar risken för sprickbildning. Vid användning av en krympmodell ges möjlighet att kalibrera materialegenskaper som rör volymändringar för den hårdnande betongen. En metodik för hur detta ska göras föreslås i avhandlingen.

Avhandlingen innehåller även modeller avsedda för handberäkning av krympdeformationer i betongkonstruktioner. Krympmodellen ingår i den nya handboken för dimensionering av högpresterande betong, men fungerar utmärkt även för betong med mer normala egenskaper.

Hans Hedlund är född och uppvuxen i Luleå. Sedan 1994 har han varit anställd vid Luleå tekniska universitet samt arbetat deltid vid Skanska Teknik AB sedan 1999.

Avhandlingens namn är Hardening Concrete, Measurements and evaluation of non-elastic deformation and associated restraint stresses.

Upplysningar: Hans Hedlund tel 031-771 1000 (hans.hedlund@ce.luth.se, hans.hedlund@teknik.skanska.se) eller informatör Linda Bengtsson tel, 0920-917 61 (linda.bengtsson@adm.luth.se)

Presskontakt:

Katarina Karlsson, Sofia Stridsman

Telefon:

0920-492128, 0920-493625

Mobil: