Grundprincipen är att den bakteriegen man vill studera masskopieras med
2polymerase chain reaction2 (PCR), vilket gör dessa metoder mycket känsliga.

Campylobacter fetus är en speciell bakterieart som orsakar blodförgiftning,
spontanaborter och ledgångsinflammation. Sökandet efter bakterien har
tidigare skett med en metodik som baseras på hälsofarliga isotoper men dessa
kunde ersättas med ett icke radioaktivt ämne, digoxigenin, vilket både
förkortade och förenklade användningen av metoden avsevärt. Vidare
utvecklades en metod som kunde gruppera de olika arterna inom familjen
Campylobacter; arter som är svåra att identifiera med vanliga biokemiska
tester.

Helicobacter pylori kunde identifieras i infekterad magsäck och
odlingsbuljong med en PCR-metod. Genom att låta en gen-standard av känd
mängd tävla med den gen man vill kvantitera kan genens mängd beräknas.
Metoden är extremt känslig och medger upptäckt av en enda bakterie. Dessutom
kunde metoden beräkna hur många bakterier som omvandlats till kockoider, en
bakterieform som ej går att odla, men som har misstänkts orsaka återfall
efter antibiotikabehandling samt vara boven vid smittöverföring. Denna
metodik kunde även utnyttjas för att studera bakteriernas gener vid
infektion direkt i magsäcken och jämföra genuttryck under infektion
respektive efter odling i provrör. Det är viktigt att kunna identifiera de
gener hos bakterien som vid infektion orsakar sjukdom; det medger ökad
förståelse för sjukdomsförloppet och därmed kanske ett bättre utgångsläge
vid val av komponenter till ett vaccin mot magsår.

Fil kand Kristina Blom, e-post: blomfa@pub.sz.jsinfo.net
Kristina Blom befinner sig för närvarande i Kina, som ligger 7 timmar före
Sverige. Tel +86 512 8253305 eller kontakta handledaren Ann-Mari Svennerholm

Handledare: Professor Ann-Mari Svennerholm, tel 031-3424724
Avhandling för medicine doktorsexamen vid medicinska fakulteten, Göteborgs
universitet, avd för medicinsk mikrobiologi och immunologi
Avhandlingens titel: Development of novel molecular methods for
Campylobacter and Helicobacter pylori
Avhandlingen har redan försvarats.

Presskontakt:

Ulrika Lundin

Telefon:

031-786 6705

Mobil:

070-775 8851