Birgitta Höijer disputerade 1984 i psykologi vid Uppsala universitet med avhandlingen ”Nyheter, förståelse och minne” om nyheters begriplighet. Hon har arbetat som publikforskare i över 20 år vid Sveriges Radio, och även varit verksam vid Stockholms universitet och vid universitetet i Oslo som professor i medie- och kommunikationsvetenskap.

För närvarande är Birgitta Höijer med och slutför ett forskningsprojekt om mediarapporteringen från Kosovokonflikten. Hon planerar också för ett projekt om terrorattacken mot USA där publikstudier med olika medborgargrupper kommer att genomföras. I Norge ingår hon i en forskningsgrupp som studerar mediernas ekonomijournalistik för den norska maktutredningen.

För mer information, kontakta Birgitta Höijer, tfn 019-30 11 27

Presskontakt:

Linda Harradine

Telefon:

019-30 14 70

Mobil:

070-643 1470