I en doktorsavhandling har Berit Samils, vid institutionen för vÀxtbiologi vid SLU, kartlagt svamparnas slÀktskapsförhÄllanden med hjÀlp av ny DNA-teknik. UtifrÄn detta drar hon slutsatser om hur bladrosten utvecklas och sprider sig. De kunskaperna kan bidra till att metoder för att skapa lÄngsiktig resistens mot rostangrepp tas fram.

LÀrk Àr vÀrdvÀxt
Inom varje SalixfÀlt i Sverige finns en mÀngd genetiskt skilda former, genotyper, av rostsvampen och man har till och med funnit att enstaka blad infekteras av flera genotyper. Resultaten tyder pÄ att nya genotyper skapas i stor omfattning genom sexuell förökning, och detta Àr troligen en viktig faktor för svampens förmÄga att anpassa sig. Den sexuella förökningen av rostsvampen sker pÄ lÀrk, som alltsÄ Àr en alternativ vÀrdvÀxt för svampen, och det Àr frÄn lÀrken som svampsporerna sprids i början pÄ sommaren.
Berit Samils har gjort en jÀmförande studie i tvÄ salixfÀlt, ett med och ett utan lÀrktrÀd i nÀrheten. I det fÀlt dÀr lÀrktrÀd vÀxte alldeles i nÀrheten, startade rostangreppen tidigare pÄ sÀsongen Àn i det andra fÀltet. Under
juli och augusti var dessutom angreppen mycket kraftigare. Svamparnas genetiska variation visade sig vara lika stor Àven i fÀltet utan lÀrk i nÀrheten, antagligen beroende pÄ att stora mÀngder svampsporer sprider sig mellan odlingar.

Klonmixer har förutsÀttningar att bromsa rostsvampens utveckling Idag planteras energiskog oftast med plantor av en enda klon pÄ ett stort fÀlt. Olika plantor i en klon har exakt samma uppsÀttning av gener, dvs. samma genotyp, eftersom varje planta i en klon har sitt ursprung i en och
samma förÀldraplanta. Ett fÀlt som planteras med samma klon blir dÀrför mycket enhetligt och dÀrmed ocksÄ sÄrbart. Inom en klon med dÄlig motstÄndskraft kan en sjukdom sprida sig snabbt.

Man vet att olika arter av Salix infekteras av genetiskt skilda former av bladrosten, men kunskaperna om hur olika kloner frÄn samma art skiljer sig har varit mer begrÀnsade. I ett europeiskt samarbete har Berit Samils haft möjlighet att studera rostpopulationerna i ett storskaligt klonmixförsök pÄ
Nordirland. I studien visade det sig att det ocksĂ„ fanns genetiska skillnader hos bladrosten pĂ„ tvĂ„ kloner av samma salixart (Salix viminalis). Är detta ett resultat som det gĂ„r att dra generella slutsatser frĂ„n, finns det goda utsikter för att man kan reducera rostangreppen, Ă€ven med klonmixer som till stor del komponeras av enbart viminaliskloner. Salix
viminalis Àr den salixart som oftast odlas som energiskog.

Fil.kand. Berit Samils försvarar fredagen 19 oktober kl. 10.00 i aulan Genetikcentrum sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln Population Genetic Structure of Melampsora larici-epitea, a Willow Leaf Rust Fungus (Populationsgenetisk struktur hos Melampsora larici-epitea, en pilbladsrostvamp). Opponent Àr professor Bruce McDonald, Institute of Plant Sciences/Phytopathology, ETH-Zentrum, Zurich, Schweiz.

För mer information kontakta Berit Samils, e-post
Berit.Samils@vbiol.slu.se, telefon 018-67 33 52

_

Presskontakt:

Magnus Nelin

Telefon:

018-67 26 08

Mobil:

073-807 88 90